ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lewdly

L UW1 D   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lewdly-, *lewdly*, lewd
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lewdly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lewdly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lewd[ADJ] ที่แสดงถึงตัณหา, See also: เต็มไปด้วยกิเลส, Syn. lascivious, libidinous, lustful
lewdness[N] ความลามก, See also: ความเลวทราม, Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lewd(ลูด) adj. ลามก,กระตุ้นกำหนัด,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เลวทราม,ชั่วช้า,แพศยา, See also: lewdness n. ดูlewd, Syn. lustful

English-Thai: Nontri Dictionary
lewd(adj) มีตัณหา,แพศยา,ลามก,เสเพล
lewdness(n) ตัณหา,ความแพศยา,ความลามก,ความเสเพล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire"ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Disciplinary confinement 7 times! Lewdness in publicโดนตักเตือนทางวินัย 7 ครั้ง ทำอนาจารในที่สาธารณะ Crazy First Love (2003)
We could charge your wife with lewd conduct and performing a sexual act in public.เราจับภรรยาคุณได้ ในข้อหามีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ Crash (2004)
So lewd!ลามกจริงๆ! Everybody Has a Little Secret (2004)
Lewd?ลามกเหรอ? Everybody Has a Little Secret (2004)
Why is soup lewd?ซุปมันลามกยังไงจ๊ะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
Slept with men 5 times, Extremely lewd.จริงด้วย เธอควรจะทำแบบนั้น The Worst First Kiss! (2005)
Some people call it lewd behavior, but the students say it's just a good way to blow off steam.Some people call it lewd behavior, but the students say it's just a good way to blow off steam. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
There's an air of lewdness here that I haven't sensed before.นี่มีบรรยากาศของความลามกอยู่แถวนี้ ที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อน Love Now (2007)
And lewd use of a musical montage. I'm going hohome at once to file this report. Crazy thing happened today.และตัดต่อภาพลามกเป็นวิดิโอ มีเรื่องบ้าๆ เกิดขึ้นวันนี้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
In addition to the indecent exposure wrap, he also had some lewd behavior,trespassing.นอกจากนิสัยที่สกปรก ก้าวร้าว โอ้อวด เขายังมีนิสัยแย่ๆ อย่าง ชอบบุกรุกอีกด้วย Memoriam (2008)
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน Portrait of a Beauty (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
They're loud, they're lewd (horny) and they expect free oral sex.พวกเขาส่งเสียงดัง หื่นจัด และยังหวังออรัลเซ็กส์ฟรีอีก The Bank Job (2008)
Who made lewd remarks to a cheerleader...ที่ไปลวนลาม สาวเชียร์ลีดเดอร์ The Coffee Cup (2009)
You should have thought about that before you decided to engage in lewd behavior in public which, in case you didn't know, is against the law.นายควรจะคิดด้วย ก่อนที่นายจะทำอนาจาร ในที่สาธารณะ ในกรณีที่นายไม่รู้ นี่มันผิดกฎหมาย I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Whether your perfume taste is lewd or indirect.เค้าจะรู้ถึงรสนิยมของคุณจากกลิ่นน้ำหอมที่คุณใช้ Episode #1.12 (2010)
I don't have a perfume taste but I have a lewd shampoo taste. And even worse taste of toothpaste.ฉันไม่มีกลิ่นน้ำหอม แต่ฉันมีกลิ่นของแชมพูและกลิ่นปากที่แย่ ๆ จากยาสีฟัน Episode #1.12 (2010)
Mugging, lewd behavior, car theft.พฤติกรรมลามกอนาจาร, ขโมยรถ With Friends Like These (2011)
Filter out sexual assault and lewd behavior.เอาละ, คัดกรองออกจากการ ทำร้ายทางเพศและพฤติกรรมลามก The Stranger (2011)
"Lewd behavior, Cracker Barrel, Christmas Eve."พฤติกรรมลามกแครกเกอร์บาร์เรล วันคริสต์มาสอีฟ. The Hangover Part III (2013)
I lost my wedding ring, and you're making lewd jokes.หึหึ ฉันทำแหวนแต่งงานหาย แล้วเธอก็ทำเรื่องตลกลามก Dangerous Territory (2013)
Ok, he was picked up a couple of times for assault and lewd behavior.2-3 ครั้ง ข้อหาทำร้ายร่างกายและพฤติกรรมลามก Carbon Copy (2013)
Misdemeanor arrests for lewd and lascivious,เคยถูกจับข้อหาเบาๆเกี่ยวกับเด็กและอนาจาร Spirit of the Goat (2014)
I'm Fflewddur Fflam, minstrel of minstrels!Ich bin Flewddur Fflamm, Minnesänger aller Minnesänger! The Black Cauldron (1985)
* And I, Fflewddur Fflam will find fame **Und ich, Flewddur Fflamm, gewinn Ruhm durch Gesang! The Black Cauldron (1985)
Fflewddur is right, you know.Flewddur hat Recht, weißt du. The Black Cauldron (1985)
- Fflewddur!- Flewddur! The Black Cauldron (1985)
Well, if you ask me--Wenn ihr mich fragt... - Flewddur! The Black Cauldron (1985)
Eilonwy, you and Fflewddur go with Gorge.Eilonwy, du und Flewddur, ihr geht mit Gurgi. The Black Cauldron (1985)
- Please, I-- -Go on! Go with Fflewddur.Geh schon mit Flewddur. The Black Cauldron (1985)
Fflewddur!Flewddur! The Black Cauldron (1985)
Come on, Fflewddur. Hurry!Flewddur, beeil dich! The Black Cauldron (1985)
Here. Push off, Fflewddur.Hier, stoß ab, Flewddur. The Black Cauldron (1985)
Come on, Fflewddur. Hurry!Flewddur, beeil dich! The Black Cauldron (1985)
Oh, Fflewddur, Fflewddur.Flewddur! The Black Cauldron (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
คำลามก[N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
หยาบโลน[ADJ] indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
อนาจาร[V] be lewd, See also: be pornographic, be obscene, be immoral, Syn. ลามก, ลามกอนาจาร, Example: พลเมืองดีช่วยเหลือเนตรนารีให้รอดพ้นอันตรายจากการถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย และกระทำอนาจาร, Thai definition: น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลามก[ADJ] pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
โป๊[ADJ] sexy, See also: nude, indecent, obscene, lewd, Ant. มิดชิด, Example: หน้าซอยบ้านฉันมีโรงภาพยนตร์ที่ฉายแต่หนังโป๊, Thai definition: ที่เปิดเผยอวัยวะบางส่วนที่ควรปกปิด
สัปดน[ADJ] indecent, See also: obscene, vulgar, lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เรื่องในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัปดนที่ไม่เหมาะกับเด็ก, Thai definition: ที่อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)
สัปดน[V] be indecent, See also: be obscene, be lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เขาชอบสัปดนกับสาวๆ ไม่เลือกหน้า, Thai definition: อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)
หยาบโลน[ADJ] obscene, See also: lewd, salacious, Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก, Example: เพลงพื้นบ้านบางเพลงมีเนื้อหาหยาบโลน สองแง่สองง่าม
กากี[ADJ] promiscuous, See also: lewd, dissolute, Syn. แพศยา, Example: หล่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงกากี, Thai definition: หญิงมากชู้หลายผัว
ความลามก[N] filthiness, See also: dirtiness, lewdness, Syn. ความบัดสี, ความหยาบ, Example: มุขตลกที่แสดงมีแต่ความลามกไม่เหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque   FR: obscène ; indécent
หยาบโลน[adj.] (yāplōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty   FR: impudique ; obscène ; immoral

CMU English Pronouncing Dictionary
LEWD    L UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lewd    (j) ljˈuːd (l y uu1 d)
lewder    (j) ljˈuːdər (l y uu1 d @ r)
lewdly    (a) ljˈuːdliː (l y uu1 d l ii)
lewdest    (j) ljˈuːdɪst (l y uu1 d i s t)
lewdness    (n) ljˈuːdnəs (l y uu1 d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ˊ, ] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene, #7,623 [Add to Longdo]
淫荡[yín dàng, ˊ ㄉㄤˋ, / ] loose in morals; lascivious; licentious; lewd, #27,210 [Add to Longdo]
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton, #85,601 [Add to Longdo]
恶声[è shēng, ㄜˋ ㄕㄥ, / ] malicious abuse; lewd song; evil reputation, #129,491 [Add to Longdo]
[yín, ˊ, ] obscene, licentious, lewd, #375,680 [Add to Longdo]
骚话[sāo huà, ㄙㄠ ㄏㄨㄚˋ, / ] obscenities; lewd talk, #427,700 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unzüchtigkeit {f}lewdness [Add to Longdo]
liederlichlewd [Add to Longdo]
liederlich {adv}lewdly [Add to Longdo]
unzüchtig {adj} | unzüchtiger | am unzüchtigstenlewd | lewder | lewdest [Add to Longdo]
unzüchtig {adv}lewdly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n,adj-no) evil nature; licentiousness; lewdness [Add to Longdo]
淫画[いんが, inga] (n) lewd pictures [Add to Longdo]
淫蕩[いんとう, intou] (adj-na,n) dissipation; lewdness [Add to Longdo]
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot [Add to Longdo]
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality [Add to Longdo]
淫奔[いんぽん, inpon] (adj-na,n) lewdness; lasciviousness [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]
好色[こうしょく, koushoku] (adj-na,n,adj-no) lust; sensuality; lewdness; (P) [Add to Longdo]
邪淫[じゃいん, jain] (n) lewdness [Add to Longdo]
春歌[しゅんか, shunka] (n) bawdy (lewd) song [Add to Longdo]
助兵衛[すけべえ, sukebee] (adj-na,n) (See 助平・すけべい) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助兵衛根性[すけべえこんじょう, sukebeekonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
助平;助け平(io)[すけべい;すけべ, sukebei ; sukebe] (adj-na,n) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助平根性[すけべいこんじょう, sukebeikonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
数寄者[すきしゃ, sukisha] (n) (1) man of refined tastes; refined person; tea ceremony master; (2) lewd man; lecher [Add to Longdo]
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery [Add to Longdo]
露骨[ろこつ, rokotsu] (adj-na,n) (1) frank; blunt; plain; outspoken; (2) conspicuous; open; (3) broad; suggestive; lewd; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lewd \Lewd\ (l[=u]d), a. [Compar. {Lewder} (-[~e]r); superl.
   {Lewdest}.] [{OE}. lewed, lewd, lay, ignorant, vile, AS.
   l[=ae]wed laical, belonging to the laity.]
   1. Not clerical; laic; laical; hence, unlearned; simple.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For if a priest be foul, on whom we trust,
       No wonder is a lewed man to rust.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So these great clerks their little wisdom show
       To mock the lewd, as learn'd in this as they. --Sir.
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the lower classes, or the rabble; idle and
    lawless; bad; vicious. [Archaic] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       But the Jews, which believed not, . . . took unto
       them certain lewd fellows of the baser sort, . . .
       and assaulted the house of Jason.   --Acts xvii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       Too lewd to work, and ready for any kind of
       mischief.               --Southey.
    [1913 Webster]
 
   3. Given to the promiscuous indulgence of lust; dissolute;
    lustful; libidinous. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Suiting, or proceeding from, lustfulness; involving
    unlawful sexual desire; as, lewd thoughts, conduct, or
    language.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lustful; libidinous; licentious; profligate; dissolute;
     sensual; unchaste; impure; lascivious; lecherous;
     rakish; debauched. -- {Lewd"ly}, adv. -- {Lewd"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lewdly
   adv 1: in a lewd and obscene manner; "he had seen how in their
       dances the white men and women held one another
       obscenely" [syn: {lewdly}, {obscenely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top