Search result for

levering

(441 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levering-, *levering*, lever
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา levering มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *levering*)
English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lever[VT] งัด, See also: ง้าง, Syn. jimmy, pry, prize
lever[N] ชะแลง, See also: เหล็กงัด, Syn. jimmy, lever tumbler, crowbar
clever[ADJ] เฉลียวฉลาด, Syn. smart, bright, intelligent
lever up[PHRV] งัดขึ้นด้วย ไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนัก, See also: แงะขึ้น
lever up[PHRV] ยกตัวเองออกมาอย่างลำบาก
leverage[N] การงัด
leverage[N] แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด
lever out[PHRV] งัดออกด้วยไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนักอย่างอื่น, See also: แงะออก
lever out[PHRV] ถอนออกมา, See also: ปลดออก
lever out[PHRV] ดึงออกมาจาก, See also: ถอนตัวจาก
cantilever[N] ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
clever-clogs[SL] คนที่มีความรู้มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull

English-Thai: Nontri Dictionary
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด
leveret(n) ลูกกระต่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
release fingers; release lever plate; release leversนิ้วคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shift lever; gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cantileverคานยื่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cantilever fixed partial denture; fixed cantilever partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, fixed cantilever partial; denture, cantilever fixed partialฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
double-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นสองข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
denture, cantilever fixed partial; denture, fixed cantilever partialฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed cantilever partial denture; cantilever fixed partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended boom single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยวยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Financial leverageการใช้เงินกู้ดำเนินธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leverคานงัด, คาน, คานแขวนกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Leveredถูกงัด [การแพทย์]
Movement, Leverage inคานในการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Muscle Leversเครื่องแขวนกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Levers, Lightเครื่องแขวนกล้ามเนื้อลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is clever.Is cleverQuantum of Solace (2008)
Clever.คนฉลาด The Guardian (2010)
Ohh, clever.Wie cleverSteele Trap (1982)
Be smart.Sei cleverPatriot Games (1992)
Clever.KleverSlumdog Millionaire (2008)
Very clever.Sehr cleverSome Kind of Hero (2012)
Smart.CleverCharlie Spends the Night with Lacey (2014)
And you get value, you get leverage against him.คุณก็จะได้ประโยชน์.. คุณงัดข้อกับเค้าได้ Adverse Events (2008)
I sound clever.ฉันดูฉลาด Emancipation (2008)
Especially since you've cleverly decidedพิเศษสุดตั้งแต่ คุณมีความคิดฉลาดๆ Last Resort (2008)
Forgot just how clever you can be.ลืมไปว่าเธอฉลาดขนาดไหน Pilot (2008)
- Time for some clever tricks, Anakin.-ได้เวลาสำหรับแผนเด็ดของเจ้าแล้ว อนาคิน Destroy Malevolence (2008)
Hey, that was clever.ฉลาดนะนั่น Downfall of a Droid (2008)
I think that was rather clever.ฉลาดไม่เบาเลยแฮะเรา Bombad Jedi (2008)
Don't get clever, Boris. You don't know him.อย่าคิดว่าคุณฉลาดบอริส คุณไม่รู้จักเขา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Clever girl...ฉลาดมาก สาวน้อย The Secret of Moonacre (2008)
I'm cleverer than I look.ผมฉลาดกว่าที่พวกคุณคิดนะ My Sassy Girl (2008)
If the police were to gain leverage over one of you everyone's money would be at stake.เพราะถ้าตำรวจ จับพวกคุณได้สักคน ...เงินทุกคนจะระเหยไปหมด The Dark Knight (2008)
After all, we are going to require a little leverage to make Daddy read.แล้วเราก็จะได้ถือไพ่เหนือกว่า คุณพ่อจะได้ยอมอ่านหนังสือให้เราไง Inkheart (2008)
You're a clever girl, Meggie.หนูเป็นเด็กฉลากนะ เม็กกี้ Inkheart (2008)
So you have been very clever, my dear.คุณฉลาดมาก Body of Lies (2008)
Either you're trying to be clever or someone has done to you what you so often do to them.แกทำเหมือนคนฉลาด หรือไม่บางคนก็คิดว่าแกเป็น คนที่แกตอบแทนด้วยการ Body of Lies (2008)
A dog doesn't care if you're rich or poor... clever or dull, smart or dumb.หมาน่ะไม่สนใจหรอก ว่าคุณจะรวยหรือจน หัวดีหรือหัวทึบ ฉลาดหรือโง่ Marley & Me (2008)
Very clever.ฉลาดมาก WarGames: The Dead Code (2008)
- Oh, yes. That's clever.โช่ๆ คิดไปได้เนอะ Made of Honor (2008)
It's not about the surgeries, Ted! We can use this as leverage to get Chad back.เราใช้นี่เอาตัวแช้ดกลับมาได้ Burn After Reading (2008)
We gotta get more leverage-y. Okay.เราต้องเสียบเข้าไปให้ลึกกว่านี้ Pineapple Express (2008)
It's my job to outshine the fox in cleverness.มันเป็นงานของฉันที่จะต้อง เอาชนะความหลักแหลมของจิ้งจอก Doubt (2008)
These types of people are clever.คนประเภทเหล่านี้เป็นคนฉลาด Doubt (2008)
He's a clever guy.- สำคัญกับเขามาก - แน่นอน Gomorrah (2008)
You're such a clever, bright girl, Georgia. Remember that.ลูกเป็นเด็กฉลาด สดใส จอร์เจีย จำไว้นะลูก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Three, listen to dolphins, because they're clever and unselfish.สาม ฟังเสียงปลาโลมา เพราะพวกมันฉลาดและไม่เห็นแก่ตัว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You guys want the truth or something clever?พวกนายต้องการความจริง หรือมันเป็นปัญหาเชาวน์ล่ะ Pathology (2008)
- The truth. - Just something clever.ความจริง หรือคำตอบปัญหาเชาวน์ก็ได้ Pathology (2008)
Especially when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon.46,730 when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon. ระยำเอ๋ย... Loyal and True (2008)
She escaped. We knew if you found out we wouldn't have any leverage.เรารู้ว่าหากคุณรู้ความจริงเราจะไม่มีอำนาจสั่งคุณได้ Scylla (2008)
You and your little lab rats are so clever.คุณกับหนูทดลองของคุณ\ ฉลาดซะจริงๆ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We get him, we use him as leverage against the government.ต่อสู้กับรัฐบาล Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
We'll use this as leverage.ดาฟเน่ไม่ได้อยู่ที่นี่ แมท Chapter Five 'Exposed' (2009)
It's not about you finding some clever way to kill Noah Bennet.มันไม่เกี่ยวกับคุณที่จะหาวิธีอันแสนฉลาดที่จะฆ่า โนอาห์ เบนเบ็ท Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
They're using him as leverage to make Jibraan do what they want.เค้าใช้น้องชายให้จีบร่าน ทำในสิ่งที่เค้าอยากให้ทำ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Madameresident, since your husband was the only leverage that Dubaku had left, it's safe to say that he is trying to lee the country now.ท่านประธานาธิบดี สามีของท่านเป็นอำนาจ ต่อรองเดียวที่ดูบากูมี แต่ตอนนี้ไม่แล้ว และผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
It was the only leverage we had.มันเป็นทางเดียวที่เรามี Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Since your husband was the only leverage that Dubaku had left, it's safe to say that he's trying to leave the country now.สามีของท่าน เป็นไพ่ใบเดียวที่ดูบากูถืออยู่ ซึ่งเขาไม่มีแล้ว คงจะพูดได้ว่า ตอนนี้เขาพยายามจะออกนอกประเทศ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
The whole metaphor. Very clever.การเปรียบเทียบของคุณ มันน่าทึ่งมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
All right, that's very clever.เยี่ยมเลย ฉลาดมาก District 9 (2009)
What's their leverage?เรื่องอะไร? I Agree, It Wasn't Funny (2009)
We still got leverage on him.ถ้าเขาตื่น,เขาก็ต้องเลือก They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
It wasn't long before the zombies began to get clever.ไม่นานนัก ซอมบี้ได้เริ่มฉลาดขึ้น Zombieland (2009)
You just pull the lever and when it comes out you just put a little swirly on top and you're good to go, okay?เธอแค่ดึงอันนี้ แล้วเมื่อโยเกิร์ตออกมา ก็แค่ใส่สเวอร์ตี้ลงเล็กน้อยด้านบน และก็เสร็จ โอเคไหม Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leverA clever student can answer such a question easily.
leverA clever student would not do such a thing.
leverA dog is a clever animal.
leverAlthough he may be clever, he is not wise.
leverAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
leverAny clever boy can do it.
leverBeing very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
leverBill is the clever of the two brothers.
leverBoth the boy and the girl are clever.
leverBut Tony was not a clever boy.
leverClever as he is, he still cannot solve this math problem.
leverEven the cleverest students can make silly mistakes.
leverFor all his cleverness, he is always reluctant to give his views.
leverGenerally speaking, young people of today are clever.
leverGranted his cleverness, he may still be mistaken.
leverHe didn't look like a clever boy.
leverHe has a name for cleverness.
leverHe is a clever boy.
leverHe is a clever boy, to be sure.
leverHe is a gentleman, handsome, clever, and rich.
leverHe is a most clever boy.
leverHe is a nice person, to be sure, but not very clever.
leverHe is as clever as any of his classmates.
leverHe is by far the cleverest student in the class.
leverHe is clever, and moreover, he is handsome.
leverHe is clever at biology.
leverHe is clever at making excuses.
leverHe is clever, but on the other hand he often makes careless mistakes.
leverHe is clever but tricky.
leverHe is clever enough to solve the problem.
leverHe is cleverer than I.
leverHe is cleverer than they are.
leverHe is clever indeed.
leverHe is clever in some ways.
leverHe is clever, no doubt, but he is cold, too.
leverHe is handsome and clever.
leverHe is indeed a clever boy.
leverHe is less clever than his brother.
leverHe is more clever than wise.
leverHe is more lucky than clever.
leverHe is naturally clever.
leverHe is neither diligent nor clever.
leverHe is no less clever than his brother is.
leverHe is no less clever than his father is.
leverHe is not less clever than his father.
leverHe is not less clever than his father is.
leverHe is not wise but clever.
leverHe is quite a clever man.
leverHe is so clever that he could answer the question.
leverHe is the least clever of the three.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลมคม[ADJ] sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน
แยบยล[ADJ] clever, See also: smart, ingenious, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้แต่งเสนอแนวคิดโดยใช้กลการประพันธ์ที่แยบยลสอดคล้องกับเนื้อหามีลีลาเฉพาะตัว
แยบยล[ADV] cleverly, See also: smartly, ingeniously, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนี้วางแผนและอำพรางคดีได้อย่างแยบยล
คัด[V] force, See also: prize, lever, Example: เมื่อรวบรวมไม้ซุงได้จำนวนมากพอแล้วจึงคัดหรือกลิ้งไม้ซุงนั้นลงน้ำเรียกกันว่า การคัดไม้ลงน้ำ, Thai definition: งัดให้เผยอหรือเคลื่อนที่
แคล่วคล่อง[ADV] skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
งัด[V] pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
แงะ[V] prise, See also: pry, prize, open, lever, Syn. งัด, งัดแงะ, Example: เขาทำกุญแจหายจึงต้องแงะลิ้นชัก, Thai definition: งัดให้เผยอขึ้น
พิทูร[ADJ] clever, See also: well versed, erudite, wise, Syn. วิทูร, ฉลาด, รอบรู้, ชำนาญ
โพธ[N] cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
เปรื่อง[V] smarten, See also: clever, sharp, be astute, be sagacious, Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด, Ant. โง่, Example: ท่านเปรื่องในเรื่องการเมืองของไทยอยู่แล้ว งานครั้งนี้คงไม่มีปัญหา
เปรื่องปราด[ADJ] smart, See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง, Ant. โง่, Example: ท่านเป็นนักปกครองที่เปรื่องปราดคนหนึ่งแห่งยุค
วิสารท[ADJ] clever, See also: wise, skilled, bold, courageous, Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, ฉลาด, เก่ง, หลักแหลม, Ant. โง่, เขลา, Notes: (บาลี)
แสนรู้[ADJ] intelligent, See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute, Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม, Example: เจ้านกแสนรู้ ตาไว รีบบินหลบเข้าไปในกิ่งไม้หนา, Thai definition: มีปัญญาช่างรู้
ถนัด[V] be expert in/at, See also: be skilled in/at, be clever at, excel in/at, be strong in, be adept at/ in, be dexterous, Syn. สันทัด, ชำนาญ, Example: ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดการคิดจำนวนร้อยละ
เจ้าปัญญา[ADJ] wise, See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี, Ant. โง่, ทึ่ม, Example: เขาไม่สามารถทำอะไรได้เสียทุกอย่าง ดังเช่นเจ้าแมวเจ้าปัญญาโดเรมอนที่เด็กๆ ชอบดู
ฉกาจ[ADJ] intelligent, See also: ingenious, clever, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง
ฉกาจ[ADV] intelligently, See also: ingeniously, cleverly, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างฉกาจกว่าที่เป็นอยู่อีกมากมาย
ทันคน[V] be quick-witted, See also: be clever, be sharp, Syn. ฉลาด, รอบรู้, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, ทันโลก, Ant. อ่อนโลก, อ่อนหัด, ไร้เดียงสา, Example: เขามีประสบการณ์น้อย เมื่ออยู่ในสังคมของการทำงานจึงไม่ทันคน, Thai definition: ไวไม่แพ้คนอื่น, Notes: (สำนวน)
ปราดเปรื่อง[ADJ] brilliant, See also: bright, sharp, quick-witted, smart, clever, sagacious, intelligent, Syn. หลักแหลม, ฉลาด, เฉลียวฉลาด, หัวดี, หัวแหลม, Ant. โง่, Example: เขาไม่ใช่คนฉลาดปราดเปรื่องแต่ความมีมานะและขยันขันแข็งต่างหากที่ทำให้ผลการเรียนของเขาดีขึ้น, Thai definition: มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว
เฉลียวฉลาด[ADJ] clever, See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert, Syn. มีไหวพริบ, ฉลาด, Ant. โง่, Example: เขาอายุประมาณ 25 ปี เป็นคนเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ความจำเป็นเลิศ
เฉียบแหลม[ADJ] bright, See also: clever, smart, keen, shrewd, Syn. ปราดเปรื่อง, เฉลียวฉลาด, หัวไว, หลักแหลม, Example: งานวิจารณ์ของเขาแสดงถึงความคิดที่เฉียบแหลมมาก
ชะเนาะ[N] tommy bar, See also: stick used as a lever for twisting or tightening rope,( ratteen or wire wound around bundl
ชะแลง[N] crowbar, See also: lever, Example: เขาค่อยๆ เลื่อนล้อให้เข้าหาศูนย์กลางของท่อนไม้ โดยใช้ชะแลงเหล็กช่วยงัด, Thai definition: เครื่องมือชนิดหนึ่ง ทำด้วยท่อนเหล็กมีปลายแบน สำหรับงัดสิ่งของหรือขุดดิน
ช่างคิด[V] be full of ideas, See also: be clever, Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, ฉลาด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, Example: ธรรมชาติของคนรักการขีดเขียน ย่อมเป็นคนอ่อนไหว ช่างคิด ช่างจินตนาการ
ชาญฉลาด[ADV] cleverly, See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เฉียบแหลม, Ant. โง่, Example: การกระทำของเขาครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด
ชาญฉลาด[V] be intelligent, See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว, Ant. โง่, Example: เด็กคนนี้ชาญฉลาดจึงเป็นที่โปรดปรานในหมู่ญาติพี่น้อง
ชาญฉลาด[ADJ] clever, See also: bright, smart, sharp, wise, prudent, intelligent, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, หัวไว, หัวดี, Ant. โง่, Example: มันเป็นนกที่ชาญฉลาดบินได้รวดเร็วกว่านกตัวอื่น
คม[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. คมคาย, ไหวพริบดี, Example: เขามีคำพูดคมคายเป็นที่ถูกอกถูกใจของเจ้านาย
คม[ADJ] clever, See also: sharp, bright, intelligent, witty, keen, sagacious, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, เฉียบคม, Ant. โง่, โง่เขลา
คมกริบ[V] be sharp, See also: be clever, be bright, be intelligent, be witty, be smart, be wise, Syn. คม, ฉลาด, เฉียบแหลม, Ant. โง่, โง่เขลา, Example: คำพูดของเขาคมกริบประดุจมีดโกน ในยามจะเชือดเฉือนใครคำพูดนั้นจะกรีดบาดลึกเข้าไปถึงใจ
คมคาย[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: เขาเป็นคนพูดเก่ง มิหนำซ้ำคารมยังคมคาย ใครๆ ที่ได้รู้จักก็หลง
คมคาย[ADJ] sharp, See also: witty, clever, sagacious, keen, smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: ภายใต้คำพูดอันคมคายนั้นได้สะท้อนถึงความมั่นคงในหลักการและจุดยืนของเขา
กะดี่[V] lift up, See also: pry up, lever, Syn. ดีดขึ้น, กระดี่, Example: เขาพยายามกะดี่เสาต้นใหญ่ให้พ้นทาง, Thai definition: ดีดหรืองัดของหนักขึ้น
เธียร[ADJ] clever, See also: wise, intelligent, skilful, steady, constant, brave, smart, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, Notes: (บาลี)
หลักแหลม[ADJ] brilliant, See also: sharp, keen, clever, shrewd, smart, astute, Syn. ฉลาด, คมคาย, เฉียบแหลม, Example: แนวความคิดในเรื่องภูมิภาคเป็นอุบายอันหลักแหลมมีประโยชน์
หัวแหลม[ADJ] sharp, See also: smart, clever, sagacious, shrewd, Syn. ฉลาด, ปราดเปรื่อง, หัวดี, Example: เขาเป็นคนหัวแหลมเหลือเกินคิดอะไรทะลุปรุโปร่งไปหมด
ไหวพริบ[N] resourcefulness, See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness, Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและไหวพริบในการเจรจา, Thai definition: ปัญญาไวรู้เท่าทัน
ไหวพริบดี[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. ฉลาด, มีปฏิภาณ, Example: ผู้ชนะไหวพริบดีเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ
สติปัญญา[N] intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
ความฉลาดเฉลียว[N] cleverness, See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: เขาแสดงความฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่ยังเด็ก
ความเฉลียวฉลาด[N] cleverness, See also: ingeniousness, intelligence, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: ตามหลักโหราศาสตร์ว่ากันว่าบุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และกล้าแสดงออกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้อาย
เจ้าความคิด[ADJ] smart, See also: clever, acute, astute, canny, bright, keen, sharp, shrewd, Example: เขาคือนายตำรวจเจ้าความคิด ผู้เคยฝากผลงานการแต่งเพลงให้นักร้องดังมาแล้วมากต่อมาก, Thai definition: ที่ฉลาด มีหัวคิดดี
มีไหวพริบ[V] be ingenious, See also: be astute, be resourceful, be sharp, be clever, be bright, be smart, Syn. เฉลียวฉลาด, ฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและมีไหวพริบในการเจรจาทำความตกลง
หัวไว[V] be clever, See also: be smart, be bright, be intelligent, be shrewd, be ingenious, be resourceful, Syn. ฉลาด, Example: ท่านหัวไว ความคิดล้ำหน้ามาก, Thai definition: เรียนรู้ได้ไว
สติปัญญา[N] intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
บ่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate   FR: extraire ; enlever
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-sut) EN: mega clever   FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front
ช้อน[v.] (chøn) EN: lift ; raise   FR: lever
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes   FR: lever les yeux
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd   
จดตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (jot tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather   FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price   FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้น[v.] (kheun) EN: grow ; get taller   FR: croître ; pousser ; s'élever
ขึ้นเสียง[v. exp.] (kheun sīeng) EN: raise one's voice ; be in a stern voice   FR: élever la voix
แคล่ว[adv.] (khlaēo) EN: skillful ; adroitly ; cleverly   
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress   FR: se relever ; se remettre
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute   FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
ความฉลาด[n.] (khwām chalāt) EN: cleverness ; intelligence   FR: intelligence [f] ; habileté [f]
ความฉลาดเฉลียว[n. exp.] (khwām chalāt chalīo) EN: cleverness   
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury = practise usury (Am.) ; get interest ; collect interest on money lent ; live on interest   FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; get interest ; collect interest on money lent   FR: prélever des intérêts
ก่อสร้าง[v.] (køsāng) EN: construct ; build   FR: construire ; édifier ; élever
กระดกขึ้น[v.] (kradok kheun) FR: se relever
แหลมคม[adj.] (laēmkhom) EN: sharp ; clever ; shrewd   FR: astucieux
หลักของคาน[n. exp.] (lak khøng khān) EN: principle of levers ; lever principle   
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ลักพา[v.] (lakphā) EN: abduct ; kidnap ; carry   FR: enlever ; kidnapper
ล้างสีออก[v. exp.] (lāng sī øk) FR: enlever la peinture
เลื่อนขึ้น[v. exp.] (leūoen kheun) FR: promouvoir ; élever
เลเวอร์คูเซ่น[TM] (Lēwoēkhūsēn) EN: Leverkusen   FR: Bayern Leverkusen [m] ; Leverkusen
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up   FR: élever ; éduquer ; former
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: feed ; breed ; nurture   FR: nourrir ; élever
เลี้ยงดู[v.] (līengdū) EN: look after ; support ; bring up   FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre
เลี้ยงลูก[v. exp.] (līeng lūk) FR: élever un enfant
เลี้ยงหมู[v. exp.] (līeng mū) EN: raise pigs   FR: élever des porcs
เลี้ยงนก[v. exp.] (līeng nok) EN: keep birds   FR: élever des oiseaux

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVER    L EH1 V ER0
LEVER    L IY1 V ER0
CLEVER    K L EH1 V ER0
KLEVER    K L EH1 V ER0
LEVERT    L EH1 V ER0 T
LEVERS    L EH1 V ER0 Z
LEVERETT    L EH1 V ER0 EH0 T
LEVERICH    L EH1 V ER0 IH0 K
LEVERING    L EH1 V ER0 IH0 NG
LEVERONE    L EH0 V ER0 OW1 N IY0
LEVERSON    L EH1 V ER0 S AH0 N
LEVERTON    L IH0 V ER1 T AH0 N
UNILEVER    Y UW2 N AH0 L IY1 V ER0
LEVERENZ    L EH1 V ER0 AH0 N S
WOOLEVER    W UH1 L EH2 V ER0
CLEVERLY    K L EH1 V ER0 L IY0
LEVERAGE    L EH1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGE    L EH1 V R AH0 JH
LEVERAGE    L IY1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGED    L IY1 V ER0 IH0 JH D
LEVERAGED    L EH1 V ER0 IH0 JH D
LEVERAGED    L EH1 V R IH0 JH D
LEVERETTE    L EH1 V ER0 EH0 T
UNILEVER'S    Y UW2 N AH0 L IY1 V ER0 Z
LEVERAGING    L EH1 V R IH0 JH IH0 NG
LEVERAGING    L EH1 V ER0 IH0 JH IH0 NG
CLEVERNESS    K L EH1 V ER0 N AH0 S
UNLEVERAGED    AH0 N L EH1 V R IH0 JH D
OVERLEVERAGE    OW1 V ER0 L EH1 V R IH0 JH
OVERLEVERAGED    OW1 V ER0 L EH1 V R IH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lever    (v) (l ii1 v @ r)
clever    (j) (k l e1 v @ r)
levers    (v) (l ii1 v @ z)
levered    (v) (l ii1 v @ d)
leveret    (n) (l e1 v @ r i t)
Unilever    (n) (y uu1 n @ l ii1 v @ r)
cleverer    (j) (k l e1 v @ r @ r)
cleverly    (a) (k l e1 v @ l ii)
leverage    (n) (l ii1 v @ r i jh)
leverets    (n) (l e1 v @ r i t s)
levering    (v) (l ii1 v @ r i ng)
cleverest    (j) (k l e1 v @ r i s t)
Leverkusen    (n) (l ei1 v @ k uu z n)
cantilever    (n) (k a1 n t i l ii v @ r)
cleverness    (n) (k l e1 v @ n @ s)
cantilevers    (n) (k a1 n t i l ii v @ z)
overleveraged    (n) (ou1 v @ l e1 v @ r ei jh d)

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfluss {m}leverage [Add to Longdo]
Anfahrrollenhebel {m}roller lever [Add to Longdo]
Anschlaghebel {m} [techn.]stop lever [Add to Longdo]
Aufkauf {m} | Aufkauf einer Kapitalgesellschaft durch eigenes Management durch externe Finanzierung [econ.]buying up; byout | leveraged buyout [Add to Longdo]
Auskragung {f} [techn.]cantilever arm [Add to Longdo]
Ausleger {m}; vorspringender Träger; Hebelarm {m} [techn.]cantilever; cantilever arm [Add to Longdo]
Auslösehebel {m}tripping lever [Add to Longdo]
Automatik-Schalthebel {m}automatic gear-shift lever [Add to Longdo]
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Bremshebel {m}brake lever [Add to Longdo]
Druckmittel {n} | etw. als Druckmittel einsetzenleverage | to use sth. as leverage [Add to Longdo]
Einhebelarmatur {f}single-lever fitting [Add to Longdo]
Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital [econ.]leverage [Add to Longdo]
Fremdkapitalaufnahme {f} [fin.]leverage [Am.] [Add to Longdo]
Gewandtheit {f}agility; elegance; cleverness [Add to Longdo]
Gewieftheit {f}; Cleverness {f}; Geschicklichkeit {f}slickness [Add to Longdo]
Handhebelpresse {f}hand-lever press [Add to Longdo]
Handschalthebel {m}hand lever [Add to Longdo]
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret [Add to Longdo]
Hebelwirkung {f}lever action [Add to Longdo]
Hebel {m} | Hebel {pl}lever | levers [Add to Longdo]
Hebelanordnung {f}leverage [Add to Longdo]
Hebelarm {m}lever arm [Add to Longdo]
Hebelgesetz {n}lever rule [Add to Longdo]
Hebelgesetz {n}principle of the lever [Add to Longdo]
Hebelkraft {f}; Hebelwirkung {f}leverage; leverage effect [Add to Longdo]
Hebel-Seitenschneider {m}compound-leverage diagonal cutter [Add to Longdo]
Hebel-Vornschneider {m}compound-leverage end cutter [Add to Longdo]
Kipphebel {m}rocker arm; rocker lever [Add to Longdo]
Kipphebelbremse {f}cantilever brake [Add to Longdo]
Klugheit {f}cleverness [Add to Longdo]
Konsole {f}cantilever [Add to Longdo]
Kragbalken {m} [techn.]cantilever [Add to Longdo]
Kranausleger {m}; Kranauskragung {f}crane cantilever arm [Add to Longdo]
Lukenwinde {f}cantilever winch [Add to Longdo]
Verhältnis Obligationen zu Stammaktienleverage [Add to Longdo]
Pfiffigkeit {f}smartness; cleverness [Add to Longdo]
Pratze {f}cantilever [Add to Longdo]
Raffinesse {f}; Raffiniertheit {f}cleverness; subtlety; sophistication; refinement [Add to Longdo]
Ratschenhebel {m}ratchet lever [Add to Longdo]
Reifenheber {m}tire lever [Add to Longdo]
Rollhebel {m}roller lever [Add to Longdo]
Rollhebelventil {n}roller lever valve [Add to Longdo]
ein kluger Schachzuga clever move [Add to Longdo]
Schalthebel {m}gear lever [Add to Longdo]
Schalthebel {m}shift lever; shifting lever [Add to Longdo]
Schnellspannhebel {m}quick-release lever [Add to Longdo]
Schreibtischtäter {m}the person pulling the levers [Add to Longdo]
in Schwung bringen; zum Durchbruch verhelfento leverage [Add to Longdo]
Spülhebel {m}flushing lever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
カンチレバー;カンティレバー[, kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever [Add to Longdo]
シフトレバー[, shifutoreba-] (n) shift lever [Add to Longdo]
スロットルレバー[, surottorureba-] (n) throttle lever [Add to Longdo]
ピンレバーウォッチ[, pinreba-uocchi] (n) pin lever watch [Add to Longdo]
レバー[, reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) {food} (See 肝臓) liver; (P) [Add to Longdo]
レバレッジ[, rebarejji] (n) leverage [Add to Longdo]
レバレッジ効果[レバレッジこうか, rebarejji kouka] (n) leverage effect [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
奇計[きけい, kikei] (n) clever scheme [Add to Longdo]
奇策[きさく, kisaku] (n) clever scheme [Add to Longdo]
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness [Add to Longdo]
機転;気転[きてん, kiten] (n) quick wittedness; tact; cleverness [Add to Longdo]
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P) [Add to Longdo]
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful [Add to Longdo]
慧敏[けいびん, keibin] (adj-na,n) (obsc) clever; of quick intellect [Add to Longdo]
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na,n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P) [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]
賢い(P);畏い[かしこい, kashikoi] (adj-i) wise; clever; smart; (P) [Add to Longdo]
口才[こうさい, kousai] (adj-na,n) clever speech [Add to Longdo]
巧み[たくみ, takumi] (adj-na,n) skill; cleverness; (P) [Add to Longdo]
巧みな手段[たくみなしゅだん, takuminashudan] (n) clever trick [Add to Longdo]
巧者(P);功者[こうしゃ, kousha] (adj-na,n) (1) cleverness; skill; tact; (n) (2) clever person (in a particular field); skillful person (skilful); (P) [Add to Longdo]
巧知[こうち, kouchi] (n) skill; cleverness [Add to Longdo]
巧妙[こうみょう, koumyou] (adj-na,n) ingenious; skillful; clever; deft; (P) [Add to Longdo]
行動力[こうどうりょく, koudouryoku] (n) ability to take action; energy; fire; dynamism; leverage [Add to Longdo]
才子[さいし, saishi] (n) talented man; clever man [Add to Longdo]
才人[さいじん, saijin] (n) talented person; clever person [Add to Longdo]
才走る[さいばしる, saibashiru] (v5r,vi) to be clever; to be quick-witted; to be precocious [Add to Longdo]
才弾ける[さいはじける, saihajikeru] (v1,vi) to be presumptuous; to be clever and forward [Add to Longdo]
才筆[さいひつ, saihitsu] (n) literary talent; clever style [Add to Longdo]
才物[さいぶつ, saibutsu] (n) talented person; clever person [Add to Longdo]
作用点[さようてん, sayouten] (n) point of action (e.g. of a lever) [Add to Longdo]
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P) [Add to Longdo]
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously [Add to Longdo]
手奇麗;手綺麗[てぎれい, tegirei] (adj-na) neatly or cleverly made [Add to Longdo]
手際良く(P);手際よく[てぎわよく, tegiwayoku] (adv) efficiently; skillfully; cleverly; (P) [Add to Longdo]
手八丁[てはっちょう, tehacchou] (n,adj-na) eloquence; cleverness in speaking [Add to Longdo]
趣向を凝らす[しゅこうをこらす, shukouwokorasu] (exp,v5s) to elaborate a plan; to think up something clever for variety's sake [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
小才[しょうさい;こさい, shousai ; kosai] (n) cleverness [Add to Longdo]
小手先[こてさき, kotesaki] (n) (superficial) cleverness; (P) [Add to Longdo]
小利口[こりこう, korikou] (adj-na,n) clever; smart [Add to Longdo]
捷い;敏捷い[はしっこい;はしこい, hashikkoi ; hashikoi] (adj-i) (1) (uk) smart; clever; (2) agile; nimble; quick [Add to Longdo]
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guāi, ㄍㄨㄞ, ] (of a child) obedient, well-behaved; clever [Add to Longdo]
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, / ] perceptive; alert; clever; shrewd [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] clever [Add to Longdo]
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
伶悧[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] variant of 伶俐, clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 齿 / ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] clever [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] clever; pigmies [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, ] smart; clever [Add to Longdo]
八卦阵[bā guà zhèn, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄣˋ, / ] lit. battle plan based on the eight trigrams (in legend); fig. a clever plan; a fiendishly complicated predicament [Add to Longdo]
出口成章[chū kǒu chéng zhāng, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, ] to speak like a printed book; quick and clever talking; the gift of the gab [Add to Longdo]
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, / ] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery [Add to Longdo]
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, ] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force) [Add to Longdo]
夏士莲[xiǎ shǐ lián, ㄒㄧㄚˇ ㄕˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] Hazeline (Unilever product) [Add to Longdo]
妒能害贤[dù néng hài xián, ㄉㄨˋ ㄋㄥˊ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] jealous of the able, envious of the clever (成语 saw) [Add to Longdo]
[miào, ㄇㄧㄠˋ, ] clever; wonderful [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] clever; pretty [Add to Longdo]
巧妙[qiǎo miào, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˋ, ] ingenious; clever [Add to Longdo]
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, / ] clever wife; ingenious housewife [Add to Longdo]
巧妇难为无米之炊[qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ˊ ㄇㄧˇ ㄓ ㄔㄨㄟ, / ] The cleverest housewife cannot cook without rice (成语 saw). You won't get anywhere without equipment. [Add to Longdo]
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] smooth; active; clever; sharp [Add to Longdo]
手扳葫芦[shǒu bān hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] lever hoist pulley [Add to Longdo]
手板葫芦[shǒu bǎn hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] lever pulley block [Add to Longdo]
扳动[bān dòng, ㄅㄢ ㄉㄨㄥˋ, / ] to pull out; to pull a lever [Add to Longdo]
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine) [Add to Longdo]
换挡杆[huàn dǎng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˇ ㄍㄢˇ, / ] gear lever [Add to Longdo]
换档杆[huàn dàng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] gear lever [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, ] to lift; to pry open; to lever open [Add to Longdo]
撬开[qiào kāi, ㄑㄧㄠˋ ㄎㄞ, / ] to pry open; to lever open [Add to Longdo]
支点[zhī diǎn, ㄓ ㄉㄧㄢˇ, / ] fulcrum (for a lever) [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, / ] stick; pole; lever; classifier for long objects such as guns [Add to Longdo]
[gàng, ㄍㄤˋ, / ] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife) [Add to Longdo]
杠杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] lever; pry bar; crowbar [Add to Longdo]
槓杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] lever [Add to Longdo]
机灵[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, / ] clever; quick-witted [Add to Longdo]
玲珑[líng lóng, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] onomat. clink of jewels; exquisite; detailed and fine; clever; nimble [Add to Longdo]
珠玉[zhū yù, ㄓㄨ ㄩˋ, ] pearls and jades; jewels; clever remark; beautiful writing; gems of wisdom; genius; outstanding person [Add to Longdo]
[yǐng, ˇ, / ] clever; gifted [Add to Longdo]
耍嘴皮[shuǎ zuǐ pí, ㄕㄨㄚˇ ㄗㄨㄟˇ ㄆㄧˊ, ] to show off with clever talk; big-headed; a smart-ass [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute [Add to Longdo]
聪敏[cōng mǐn, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄣˇ, / ] quick; bright; intelligent; clever; brilliant [Add to Longdo]
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, / ] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart [Add to Longdo]
聪明反被聪明误[cōng míng fǎn bèi cōng míng wù, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄢˇ ㄅㄟˋ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ˋ, / ] a clever person may become the victim of his own ingenuity (成语 saw); cleverness may overreach itself; too smart for one's own good [Add to Longdo]
聪明过头[cōng ming guò tóu, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ, / ] too clever by half; excessive ingenuity [Add to Longdo]
听小骨[tīng xiǎo gǔ, ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨˇ, / ] ossicles (of the middle ear); three ossicles, acting as levers to amplify sound, namely: stapes or stirrup bone 鐙骨|镫骨, incus or anvil bone 砧骨, malleus or hammer bone 錘骨|锤骨 [Add to Longdo]
自作[zì zuò, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to act for oneself; to view oneself (to be clever, virtous, attractive); exaggerated self-esteem [Add to Longdo]
自作聪明[zì zuò cōng ming, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, / ] to think oneself clever; to try to be smart; a smart aleck [Add to Longdo]
讨巧[tǎo qiǎo, ㄊㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, / ] to act cleverly to get what one desires; to get the best at least expense [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] pleasing; clever talk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  levering
     delivery
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  levering [levəriŋ]
     delivery
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top