ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leuchten

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leuchten-, *leuchten*
German-Thai: Longdo Dictionary
beleuchten(vt) |beleuchtete, hat beleuchtet, etw.(A)| ทำให้ส่องแสง, ติดไฟสว่าง, ทำให้สว่าง เช่น Mit Lichtspielen wird der Kiyomizu Tempel in Kyoto beleuchtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leuchten {n}; Strahlen {n}; Glanz {m} | freudiges Strahlenradiance; radiancy | radiance of joy [Add to Longdo]
leuchten; scheinen; glänzen; erstrahlen | leichtend; scheinend; glänzend; erstrahlend | geleuchtet; geschienen; geglänzt; erstrahltto shine {shone; shone} | shining | shone [Add to Longdo]
leuchtend; hell {adj}; Leucht...luminous [Add to Longdo]
leuchtend {adv}luminously [Add to Longdo]
leuchtend; transparentlucent [Add to Longdo]
leuchtend; heiter; froh; gescheit {adj}bright [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  leuchten /lɔiçtən/
   to flash; to shine {shone, shone}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Leuchten /lɔiçtən/ 
   shiners

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top