ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

let in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let in-, *let in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let in(phrv) ปล่อยให้เข้าไป, See also: ทำให้เข้าไปได้
let in(phrv) ปล่อยให้(น้ำ, อากาศ)เข้า
let in(phrv) ยอมรับ
let in(phrv) ใส่เข้าไป, See also: เพิ่มเข้าไป
let into(phrv) ปล่อยให้เข้าไป, See also: อนุญาตให้เข้า
let into(phrv) ปล่อยให้เข้าไป (อากาศ, น้ำ)
let into(phrv) เข้าร่วมกลุ่มหรือเหตุการณ์
let into(phrv) ดึงเข้ามาร่วม (สิ่งที่เป็นความลับ), See also: ปล่อยให้ล่วงรู้ความลับ, Syn. get in on
let into(phrv) ทำให้จมลงใน, See also: สอดลงไป
let into(phrv) โจมตี (ด้วยคำพูดหรือกำลัง) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. lay into

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Couldn't I be let in with the prisoner? I am a clergyman.ขอเข้าไปคุยข้างในได้มั้ย ผมเป็นพระ Gandhi (1982)
We let in Mr. Cooper and his wife. I saw the little girl was hurt.เราให้คุณคูเปอร์กับภรรยาเข้ามา ผมเห็นลูกสาวเขาบาดเจ็บ Night of the Living Dead (1990)
I know the committee didn't make it easy for you to let in a Humphrey.ผมรู้การเป็นผู้ปกครอง นั้นไม่ง่ายสำหรับคุณ ที่จะเข้ามาในครอบครัว ฮัมฟรีย์ จากบรู๊คลิน คะ เราควรเป็นพ่อแม่แบบไหน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
- Well, you let in every stray, Sam.เอ่อ คุณชอบช่วยพวกเร่ร่อน 9 Crimes (2010)
The guy you let in to hook up your Internet.คนที่คุณยอมให้เข้ามาต่ออินเตอร์เน็ต The Internet Is Forever (2010)
Who did you let in this shoddy house? Have you gone crazy?ใครให้เธออยู่บ้านกระจอกอย่างนี้ เธอต้องบ้าแน่ๆ Episode #1.13 (2010)
¶ We let in light and we banish shade ¶#เรานำแสงสว่างเข้ามา# #และขับไล่เงามืดไป# Extraordinary Merry Christmas (2011)
How about I blow a hole in your head and let in some light?หรือจะลองเป่าขมองแก เจาะรูให้แสงเข้า? Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Not usually, but it appears that once or twice a year they do let in non-members for like a week-long retreat.ไม่เชิงประจำค่ะ แต่ดูเหมือนปีละ 2 ครั้ง ที่จะให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เข้าร่วมได้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อชำระจิตใจ Perennials (2012)
Look at this guy. Who let in 50 Cent?มองไปที่ผู้ชายคนน ที่ปล่อยให้ร้อยละ 50 We're the Millers (2013)
You think the people you let in are taking your edge.คุณคิดว่าผู้คนในชีวิตคุณ ทำให้คุณอ่อนแอ Burned (2013)
A larger opening would have let in more light to make a brighter image but one that was out of focus.เปิดขนาดใหญ่จะ มีการให้แสงมากขึ้น เพื่อให้ภาพที่สว่าง แต่อย่างหนึ่งที่ถูกออกจากโฟกัส Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
let inHave you a room to let in this house?
let inI let in the cat.
let inLet in some fresh air.
let inOpen the door and let in the dog.
let inOpen the window and let in some fresh air.
let inOpen the windows to let in some air.
let inPlease let in some fresh air.
let inShe opened the window to let in fresh air.
let inThe roof of the house let in the rain.
let inWere they let in on the secret?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะกรุด[takrut] (n) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words ; magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck  FR: amulette [ f ] ; talisman [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) #3,499 [Add to Longdo]
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system [Add to Longdo]
西浄[せいじん;せいちん, seijin ; seichin] (n) toilet in a Zen temple [Add to Longdo]
東司[とうす, tousu] (n) (See 東浄) toilet in a Zen monastery [Add to Longdo]
東浄[とうちん, touchin] (n) (See 東司) toilet in a Zen temple [Add to Longdo]
飛沫感染[ひまつかんせん, himatsukansen] (n) droplet infection [Add to Longdo]
風を入れる[かぜをいれる, kazewoireru] (exp, v1) to let in (fresh) air [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top