ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lebanese

L EH1 B AH0 N IY2 Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lebanese-, *lebanese*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lebanese(เลบบะนีซ') adj.,n. (เกี่ยวกับ) เลบานอนหรือชาวเลบานอน pl. Labanese

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lebanese girls.เอ็กซ์กว่าลูกครึ่งเอเชีย Pilot (2005)
Lebanese girls are the new half-Asians.เฮ้ คืนนี้อยากออกไปหาอะไรทำกันมั้ย Pilot (2005)
How does Carl land a Lebanese girl?ที่คิดกันไว้ ต้องไม่สนใจเรื่องนี้จนกว่าจะ 30 สิ Pilot (2005)
So, Ranjit, you must have done it with a Lebanese girl?งั้น... รันจิต นายคงได้อึ๊บสาวเลบานอนบ่อยล่ะสิ Pilot (2005)
That, and, uh, and finding the cheapest lebanese food.นั่น และ เอ่อ และ กำลังหา \ อาหารเลบานอนราคาประหยัด Dan de Fleurette (2009)
Because you're Lebanese and I think I'm bi-curious? No.หรือเพราะเธอเป็นเลสเบี้ยน แต่ฉันยังสองจิตสองใจอยู่เหรอ? Born This Way (2011)
A Lebanese security official must know better than to do that unless he's actually working for someone else.เจ้าหน้าที่รปภ.เลบานอน ต้องรู้ว่าไม่ควรทำแบบนั้น เว้นแต่จะทำงานรับใช้คนอื่น State of Independence (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEBANESE L EH1 B AH0 N IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lebanese (n) lˌɛbənˈiːz (l e2 b @ n ii1 z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lebanese
   adj 1: of or relating to or characteristic of Lebanon or its
       people; "Lebanese mountains"
   n 1: a native or inhabitant of Lebanon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top