ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leakages

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leakages-, *leakages*, leakage
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leakages มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leakages*)
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
earth leakage breaker (n ) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leakage[N] การรั่ว, See also: การรั่วไหล, สิ่งที่รั่วออก, จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leakage(ลี'คิจฺ) n. การรั่ว,การรั่วไหล,สิ่งที่รั่วออก,จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak

English-Thai: Nontri Dictionary
leakage(n) การรั่ว,การไหลออก,การซึมออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leakage rateอัตราการรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder leakage testerเครื่องทดสอบการรั่วของกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gas leakageการรั่วของก๊าซ [TU Subject Heading]
Water leakageการรั่วซึมของน้ำ [TU Subject Heading]
carbon leakageการรั่วไหลของคาร์บอน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการแต่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของโครงการ (คิดเป็นจำนวนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) เช่น การที่เอกชนในประเทศที่มีการจำกัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดการย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีพันธกรณีที่จะต้องจำกัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งทำให้ภาพรวมของโลกไม่สามารถจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง [เศรษฐศาสตร์]
leakageleakage, การรั่วไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Leakageจุดที่มีการซึม, การรั่ว [การแพทย์]
Leakage Currentกระแสไฟฟ้ารั่ว [การแพทย์]
Leakage Current, Patientการตรวจวัดกระแสรั่วไปยังผู้ป่วย [การแพทย์]
Leakage from Housingรังสีที่รั่วจากหัวเครื่องฉาย [การแพทย์]
Leakage, Marginalการรั่วซึมตามขอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smoke leakage on the starboard hull, possibly halon.มีควันรั่วจากตัวยาน คงเป็นสารดับเพลิง Lockout (2012)
Any radiation leakage?มีกัมมันตรังสีรั่วไหลมั้ย ? Godzilla (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรั่วไหล[N] leakage, See also: divulgence, Example: การรั่วไหลของสารพิษจากโรงงานเก็บสารปรมนูสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAKAGE L IY1 K AH0 JH
LEAKAGE L IY1 K IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leakage (n) lˈiːkɪʤ (l ii1 k i jh)
leakages (n) lˈiːkɪʤɪz (l ii1 k i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渗漏[shèn lòu, ㄕㄣˋ ㄌㄡˋ, / ] seepage; leakage, #22,278 [Add to Longdo]
跑电[pǎo diàn, ㄆㄠˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] electrical leakage, #169,092 [Add to Longdo]
补阙拾遗[bǔ quē shí yí, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ ㄕˊ ㄧˊ, / ] to compensate for shortage and leakage, #1,024,426 [Add to Longdo]
补缺拾遗[bǔ quē shí yí, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ ㄕˊ ㄧˊ, / ] to compensate for shortage and leakage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitstrom {m}leakage current; leakance current [Add to Longdo]
Ableitung {f} [electr.]leakage [Add to Longdo]
Auslaufen {n}; Austreten {n}; Durchsickern {n} | Durchsickern {n} von Informationenleakage | leakage of information [Add to Longdo]
Kriechstrecke {f}creepage distance; creeping path; leakage path; creep distance [Add to Longdo]
Kriechstrom {m} [electr.]surface leakage; current leak [Add to Longdo]
Leck {n} | Lecks {pl}leakage | leakages [Add to Longdo]
Leckagemessung {f}leakage measurement [Add to Longdo]
Leckluftstrom {m}leakage air flow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーケージ[, ri-ke-ji] (n) leakage [Add to Longdo]
課税漏れ[かぜいもれ, kazeimore] (n) tax leakage [Add to Longdo]
軍紀漏洩[ぐんきろうえい, gunkirouei] (n) disclosure (leakage, betrayal) of military secrets [Add to Longdo]
磁気漏れ係数[じきもれけいすう, jikimorekeisuu] (n) dispersion coefficient (magnetic leakage coef.) [Add to Longdo]
便失禁[べんしっきん, benshikkin] (n) anal leakage; (fecal) incontinence [Add to Longdo]
放射能漏れ[ほうしゃのうもれ, houshanoumore] (n) radiation leakage [Add to Longdo]
漏り[もり, mori] (n) leak; leakage (of rain) [Add to Longdo]
漏れ;洩れ;泄れ[もれ, more] (n,n-suf) (1) leakage; (2) omission; oversight; (pn) (3) (sl) (in blogs, etc.) (See 俺) I; me [Add to Longdo]
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] (n) {comp} leakage current [Add to Longdo]
漏洩;漏泄;漏えい[ろうえい;ろうせつ(漏洩;漏泄), rouei ; rousetsu ( rouei ; rou setsu )] (n,vs) disclosure; leakage (e.g. of gas or liquids or information); escape (e.g. of gas) [Add to Longdo]
漏洩電流[ろうえいでんりゅう, roueidenryuu] (n) leakage current [Add to Longdo]
漏水[ろうすい, rousui] (n,vs) leakage [Add to Longdo]
漏電[ろうでん, rouden] (n,vs) short circuit; leakage (of electricity); electrical fault [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top