ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lay eggs

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay eggs-, *lay eggs*, lay egg
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And bless that while we're sleeping, no bugs will crawl into our ears and lay eggs in our brains.และอย่าให้แมลงเข้าหูเราตอนเรานอน ไปว่างใข่ในสมองเรา Despicable Me (2010)
Flies... the blow flies are attracted by the smell and they lay eggs and the beetles, they're drawn by the larvae, and they burrow into every orifice...แมลงวันได้กลิ่น แล้วก็วางไข่ แล้วพวกแมลงปีกแข็ง ก็มาหาหนอนแมลงวัน First Blood (2010)
You know, Florida water snakes... don't lay eggs.นายคงรู้ ว่างูน้ำฟลอริด้า... ไม่วางไข่ Those Kinds of Things (2011)
To lay eggs?เพื่อวางไข่เหรอ The New World (2012)
They eat the leaves, lay eggs...มันกินใบไม้และวางไข่... Demolition (2015)
You guys don't lay eggs?พวกหมูไม่วางไข่เหรอ The Angry Birds Movie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lay eggsBirds lay eggs.
lay eggsThis hen does not lay eggs at all these days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกไข่[V] spawn, See also: lay eggs, Thai definition: ช่วงเวลาที่จะมีไข่ เช่น ปลากำลังตกไข่ เป็นต้น
วางไข่[V] lay eggs, Syn. ออกไข่, ตกไข่, Example: เต่าทะเลมักจะขึ้นมาวางไข่บนชายหาดในตอนกลางคืน
ตกฟอง[V] lay eggs (of a hen), Syn. ออกไข่, Example: แม่ไก่ตกฟองออกมา 3 ฟอง
ไข่[V] lay eggs, See also: produce eggs, Syn. ตกฟอง, Example: แม่เต่าจะขึ้นมาไข่บนพื้นทรายที่ค่อนข้างแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกไข่[v.] (øk khai) EN: lay an egg ; lay eggs   FR: pondre ; pondre un oeuf
วางไข่[v. exp.] (wāng khai) EN: lay an egg ; lay eggs ; deposit eggs   FR: pondre un oeuf

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top