ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตกไข่

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกไข่-, *ตกไข่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกไข่[V] spawn, See also: lay eggs, Thai definition: ช่วงเวลาที่จะมีไข่ เช่น ปลากำลังตกไข่ เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have left of productive ovulating.ที่รังไข่คุณจะตกไข่ A Night of Neglect (2011)
You've been taking the Clomiphene as directed?คุณทานยา กระตุ้นการตกไข่ ตามที่สั่งไหมครับ? Boy Parts (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกไข่[v.] (tok khai) EN: ovulate   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anovulant(แอนนอพ' ววลันท) n, ยาต้านการตกไข่
ovulationการตกไข่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top