ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lay against

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay against-, *lay against*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lay against มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lay against*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay against[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, Syn. set against
play against[PHRV] ต่อสู้กับ, See also: เล่นกับ, Syn. play at, play with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How dare you play against the rules!How dare you play against the rules! The Great Jang-Geum (2003)
- To play against who?- ไปแข่งกับใคร The Longest Yard (2005)
Well, who are they gonna play against?แล้วจะเล่นกับใคร Gridiron Gang (2006)
Hey. Who we gonna play against?เฮ้ แล้วเราจะสู้กับใคร Gridiron Gang (2006)
But I don't play against other people, only against the house.ผมเลยต้องเสี่ยงดวง แต่ผมไม่ได้พนัน กับใครหรอก แต่ผมแทง กับบ่อน Next (2007)
Nathan's made a power play against Danko.เนธานเล่นเกมอำนาจใส่แดนโก้แล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
The whole family used to play together, but these days it's hard to find someone willing to play against me.เราทั้งครอบครัวเคยเล่นด้วยกันนะ แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครจะมาเล่นกับฉันแล้วล่ะ Summer Wars (2009)
We play against churches and synagogues.เราแข่งกับพวกคริสตจักรกับโบสถ์ยิว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
It was used in a dominance display against the Egyptians, as I recall.มันถูกใช้ในการต่อต้านอียิปต์ เท่าที่ฉันนึกได้นะ The Third Man (2010)
You made your power play against oversight, and you failed.นายเล่นกับอำนาจ โดยไม่ทันสังเกตุอะไรเลย นายพลาดเอง Game Change (2011)
If I don't go pro, I can't play against the best.ถ้าผมไม่สามารถเล่นเป็นมืออาชีพได้ มันก็ไม่สามารถแข่งขันกับคนที่เก่งที่สุดได้ Break Point (2012)
And if I can't play against the best,และถ้าผมไม่มีโอกาสแข่งกับคนที่เก่งที่สุด Break Point (2012)
Right after he joined the league, he went to play against Japan.เขาถูกเรียกเกณฑ์ทหารกระทันหัน Operation Proposal (2012)
EHOME figured out Na'Vi. Figured out how to play against it.EHOME อ่านแผน Na'Vi ออกแล้ว รู้แล้วว่าจะต้องจัดการกับมันยังไง Free to Play (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top