ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

längst

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -längst-, *längst*
CMU English Pronouncing Dictionary
LANGSTON    L AE1 NG S T AH0 N
LANGSTAFF    L AE1 NG S T AE0 F

German-Thai: Longdo Dictionary
längstตั้งนานแล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Längsträgerverbindung {f}longitudinal profile connection [Add to Longdo]
Längstrennung {f}slitting [Add to Longdo]
längstlong ago [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
遠泳[えんえい, en'ei] Langstreckenschwimmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  längst /lɛŋst/
   long ago

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top