ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kostbar

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kostbar-, *kostbar*
German-Thai: Longdo Dictionary
kostbar(adj) มีค่า เช่น Bitte halten ihre kostbaren Sachen bei sich., See also: die Kostbarkeit
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostbarkeit {f}costliness [Add to Longdo]
Kostbarkeit {f}preciousness [Add to Longdo]
Kostbarkeit {f}valuableness [Add to Longdo]
Kostbarkeit {f}precious object; treasure [Add to Longdo]
Kostbarkeiten {pl}valuables [Add to Longdo]
kostbar; wertvoll {adj} | kostbarer | am kostbarstenprecious | more precious | most precious [Add to Longdo]
kostbar {adv}preciously [Add to Longdo]
kostbar {adj}sumptuous [Add to Longdo]
kostbar {adv}sumptuously [Add to Longdo]
kostbar {adv}valuably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  kostbar
   dear; expensive

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  kostbar /kɔstbaːr/
   precious; preciously; sumptuous; sumptuously

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top