ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kickbacks

K IH1 K B AE2 K S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kickbacks-, *kickbacks*, kickback
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kickbacks on his kickbacks.สินบนเกี่ยวกับสินบนของเขา The Shawshank Redemption (1994)
He's getting kickbacks from somewhere or someone.เขาได้รับเงิน จากบางที่หรือบางคน Legacy (2012)
If he's getting kickbacks from the banks...ถ้าเขาได้รับเงิน ตอบแทน จากธนาคาร Shadow Box (2012)
Or, go with Censatek, who is known for offering kickbacks to networking execs... along with their nice pastries.หรือ, เลือกเซนซาเทค คนที่ใครก็รู้ว่าชอบติดสินบน ผู้บริหารระบบเครือข่าย พร้อมกับผลิตภัณฑ์ของพวกเข้า Trojan Horse (2013)
So how did you know about those kickbacks at Censatek?คุณรู้ได้อย่างไรว่าเซนซาเทคใช้เงินใต้โตะ Trojan Horse (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kickbacksThe company president was indicted for paying kickbacks.

CMU English Pronouncing Dictionary
KICKBACKS K IH1 K B AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kickbacks (n) kˈɪkbæks (k i1 k b a k s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top