ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

khaki

K AA1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -khaki-, *khaki*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
khaki(adj) ซึ่งเป็นสีกากี, Syn. brownish-yellow
khaki(adj) ทำด้วยผ้ากากี
khaki(n) ผ้ากากี, Syn. beige-cloth
khaki(n) สีกากี, See also: สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish-yellow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
khaki(แคค'คี, คา'คี) n. สีกากี, สีน้ำตาลเหลือง, ผ้ากากี, ผ้า, กางเกงสีกากี, เสื้อสีกากี. adj. สีกากี, ทำด้วยผ้ากากี pl.khakis

English-Thai: Nontri Dictionary
khaki(adj) สีกากี
khaki(n) สีกากี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sounds like the armed perpetrator in the pith helmet and khakis you reported.รู้สึกจะเป็นพรานไพร ที่คุณแจ้งเข้ามา Jumanji (1995)
You know, I'll put down the flat-front khakis head on over, grab an Orange Julius.คุณรู้นะ ผมจะส่วมชุดสีกากี เดินนำหน้า ถือแก้วน้ำส้ม A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Khaki pants? No, thanks.กางเกงกากี อี๋ขอบาย Love & Other Drugs (2010)
Khaki tie.ไทค์ Semper I (2011)
I'm gonna put on my khakis and my blue blazer, and you are going to put on your female equivalent of that, and we are going to mingle tonight.แล้วแต่งตัวให้หล่อ และคุณก็จะแต่งหน้าทำผม แล้วไปร่วมวงกับคนอื่นคืนนี้ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากี(n) khaki, See also: iron-rust colour, Example: ข้าราชการสวมเสื้อสีกากี, Thai Definition: สีน้ำตาลปนเหลือง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KHAKI K AA1 K IY0
KHAKI K AE1 K IY0
KHAKIS K AE1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
khaki (n) kˈaːkiː (k aa1 k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーキ[ka-ki] (n) khaki [Add to Longdo]
カーキ色[カーキいろ, ka-ki iro] (n) khaki [Add to Longdo]
国防色[こくぼうしょく, kokuboushoku] (n) khaki [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Khaki \Kha"ki\ (k[aum]"k[-e]), a. [Hind. kh[=a]k[imac], lit.,
   dusty, dust-colored, fr. Per. kh[=a]k dust.]
   Of a dull brownish yellow, or drab color; -- applied to
   cloth, originally to a stout brownish cotton cloth, used in
   making uniforms in the Anglo-Indian army.
 
   Note: In the United States service the summer uniform of
      cotton is officially designated khaki; the winter
      uniform of wool, olive drab.
      [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Khaki \Kha"ki\, n.
   Any kind of khaki cloth; hence, a uniform of khaki or,
   rarely, a soldier clad in khaki. In the United States and
   British armies khaki or cloth of a very similar color is
   almost exclusively used for service in the field.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 khaki
   adj 1: of a yellowish brown color
   n 1: a sturdy twilled cloth of a yellowish brown color used
      especially for military uniforms

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top