ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep watch

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep watch-, *keep watch*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you go back there, keep watching.งั้นกลับไปมองต่อดีมั้ย? The Bodyguard (1992)
I don't know. Just keep watching. It's unbelievable.ผมไม่รู้ แค่จับตาดูเฉยๆ มันเหลือเชื่อ Squeeze (1993)
I'll stay here to keep watch and mediate telecom until we run short of fuel.ผมจะสังเกตการณ์รออยู่ที่นี่ จนกว่าเชื้อเพลิงใกล้หมด. Ghost in the Shell (1995)
I'm going to continue with my maps, so keep watching the clouds, okay?Negative. One Piece: Wan pîsu (1999)
Keep watch over hereรออยู่นี่ Infernal Affairs (2002)
Make yourself useful and go keep watch.ดูเด่ะ .ทำตัวให้เป็นประโยชน์ ไปเฝ้าประตูไว้ Shrek 2 (2004)
Donkey, keep watch. Keep watch.เจ้าลา, เฝ้าเอาไว้. Shrek 2 (2004)
Yeah I'm gonna keep watchเฝ้าเหรอ. ได้ ฉันจะคอยเฝ้าประตูไว้ Shrek 2 (2004)
You keep watching him.คุณเฝ้าดูเขา The Forgotten (2004)
It's your turn to keep watch on Red.ตานายเฝ้า เร้ด แล้วนะ The Great Raid (2005)
Keep watch, Olive.คอยดูไว้ โอลีฟ Little Miss Sunshine (2006)
Keep watching me achieving the revolution.คอยดูความสำเร็จในการปฎิวัติของชั้นแล้วกัน Death Note: The Last Name (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep watchKeep watch on him.
keep watchKeep watch on that man.
keep watchThe guards must keep watch over the jewels.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมเชิง[V] keep watch on, See also: be wary, take watch for an opportunity, Example: คู่แข่งขันต่างก็คุมเชิงกัน, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
เฝ้ายาม[V] to be on sentry, See also: keep watch, keep vigil over, Syn. ดูแลรักษา, ตรวจตรา, คุ้มครองรักษา, Example: นายสิบและพลตำรวจต่างแย่งกันไปเฝ้ายามที่เรือนจำ, Thai definition: ระมัดระวังรักษาเหตุการณ์ในยามกลางคืน
อยู่ยาม[V] stand on guard, See also: keep watch, be on duty, Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่เวร, Example: แกจะต้องอยู่ยามที่นี่ตลอดคืนนี้, Thai definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over   FR: garder ; surveiller
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch   FR: fixer avec attention ; observer
อยู่ยาม[v. exp.] (yū yām) EN: stand on guard ; keep watch ; be on duty   FR: être de garde

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
把风[bǎ fēng, ㄅㄚˇ ㄈㄥ, / ] keep watch (during a clandestine activity); be on the lookout, #64,983 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
番をする[ばんをする, banwosuru] (exp,vs-i) to keep watch; to stand guard [Add to Longdo]
付け狙う;附け狙う[つけねらう, tsukenerau] (v5u,vt) to prowl after; to keep watch on [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top