ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jurymen

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jurymen-, *jurymen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jurymen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jurymen*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jurymen    (n) ʤˈuəʴrɪmən (jh u@1 r i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschworene {m} | Geschworenen {pl}juryman | jurymen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Juryman \Ju"ry*man\, n.; pl. {Jurymen}.
     One who is impaneled on a jury, or who serves as a juror.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jurymen

 


  

 
jurymen
  • (n) /ʤ'uəʴrɪmən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top