ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juicier

JH UW0 IH1 S Y ER0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juicier-, *juicier*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's juicier than the guy that eats his dates.นั่นมันชุ่มฉ่ำกว่าผู้ชายที่น่ากินในเดทของเขาเสียอีก The Naked Truth (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUICIER JH UW0 IH1 S Y ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juicier (j) ʤˈuːsɪəʳr (jh uu1 s i@ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juicy \Jui"cy\, a. [Compar. {Juicier}; superl. {Juiciest}.]
   1. A bounding with juice; succulent. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Very profitable, or presenting the prospect of much
    profit; as, a juicy job; a juicy sales contract; a juicy
    customer ripe for the plucking. [Colloq.]
    [PJC]
 
   3. Very interesting, especially due to scandalous or
    salacious nature; -- of information; as, juicy gossip.
    [PJC]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top