ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeers

JH IY1 R Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeers-, *jeers*, jeer
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeersHis classmates' jeers reduced him to tears.

CMU English Pronouncing Dictionary
JEERS    JH IY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeers    (v) ʤˈɪəʳz (jh i@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
罵声[ばせい, basei] (n) boos; jeers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Jeers \Jeers\, n. pl. (Naut.)
     See 1st {Jeer}
     (b) .
         [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top