ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interfere in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interfere in-, *interfere in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interfere in(phrv) เข้าไปเกี่ยวข้อง, See also: เข้าไปยุ่ง, ยุ่งกับ, Syn. meddle in

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're not gonna interfere in our business.พวกเขาไม่ก้าวก่ายเรื่องของเรา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We'll fulfill our responsibilities, but not interfere in each other's private lives.เราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวไง Sweet 18 (2004)
You said we have to fulfill our responsibilities, but never interfere in each other's private lives.เธอเคยพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่าย Sweet 18 (2004)
I would not presume to interfere in affairs of state.หม่อมฉันไม่ควรจะ เข้าไปก้าวก่ายกิจการของรัฐ เพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
If there's nothing wrong with me, you can't interfere in my business anymore either.ถ้าผมไม่เป็นไร ปู่ก็เหมือนกัน อย่ามายุ่งกับผมอีกนา! Episode #1.9 (2010)
No god shall interfere in the affairs of man unless the Titans are released.เทพเจ้าไม่ก้าวก่ายเรื่องมนุษย์ เว้นแต่ไททันส์ถูกปลดปล่อย Immortals (2011)
Before you left I asked you not to interfere in my fight with Aife.ก่อนุณจะไปฉันผมไม่ไดถามคุณ เพื่อขัดขวางการต่อสู้ Something Wicked This Fae Comes (2011)
When are you going to learn not to interfere in Dark Fae business?เมื่อไรจะรู้ซะทีว่าอย่ามาแส่ เรื่องของเฟมืด It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
It's kind of laughable to interfere in each other's personal life.มันน่าขำที่จะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น Episode #1.8 (2011)
I do not interfere in another man's business.ผมไม่มีข้อตกลงกับใครอื่นอีก Vengeance, Part 1 (2012)
Standing up for me is one thing, but you shouldn't interfere in matters between me and my son.ยืนหยัดเพื่อผมนั่นมันเรื่องหนึ่ง แต่คุณไม่ควรมายุ่งในเรื่องระหว่างผมกับลูกชาย Dirty Rotten Scandals (2012)
So I'm going to interfere in your affairs at school.เพราะฉะนั้น ฉันจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เรื่องราวของเธอที่โรงเรียน Episode #1.8 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interfere inBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
interfere inDon't interfere in matters that do not concern you!
interfere inDon't interfere in my affairs.
interfere inDon't interfere in other people's affairs.
interfere inDon't interfere in others' affairs.
interfere inDon't interfere in private concerns.
interfere inHe has no right to interfere in our family affairs.
interfere inNo country should interfere in another country's internal affairs.
interfere inYou have no right to interfere in other people's affairs.
interfere inYou should not interfere in other people's business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทรกแซง[saēksaēng] (v) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in  FR: intervenir ; interférer ; se mêler de

Japanese-English: EDICT Dictionary
夫婦喧嘩は犬も食わない[ふうふげんかはいぬもくわない, fuufugenkahainumokuwanai] (exp) (id) One should not interfere in lover's quarrels [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top