ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexpediency

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexpediency-, *inexpediency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexpediency (n) ˌɪnɪkspˈiːdɪəʳnsiː (i2 n i k s p ii1 d i@ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不得策[ふとくさく, futokusaku] (adj-na,n) unwise plan; bad policy; inexpediency [Add to Longdo]
不便[ふべん, fuben] (adj-na,n) inconvenience; inexpediency; unhandiness; (P) [Add to Longdo]
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexpedience \In`ex*pe"di*ence\, Inexpediency
 \In`ex*pe"di*en*cy\, n.
   The quality or state of being inexpedient; lack of fitness;
   unsuitableness to the end or object; impropriety; as, the
   inexpedience of some measures.
   [1913 Webster]
 
      It is not the rigor but the inexpediency of laws and
      acts of authority which makes them tyrannical. --Paley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexpediency
   n 1: the quality of being unsuited to the end in view [syn:
      {inexpedience}, {inexpediency}] [ant: {expedience},
      {expediency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top