ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incontrollable

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incontrollable-, *incontrollable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incontrollable[ADJ] ที่ควบคุมไม่ได้, Syn. uncontrollable, Ant. controllable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incontrollable(อินคันโทรล' ละเบิล) adj. ควบคุมไม่ได้., See also: incontrollably adv.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incontrollable \In`con*trol"la*ble\, a. [Pref. in- not +
   controllable: cf. F. incontr[^o]lable.]
   Not controllable; uncontrollable. -- {In`con*trol"la*bly},
   adv. --South.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

incontrollable

 


  

 
incontrollable
 • ที่ควบคุมไม่ได้[Lex2]
 • (อินคันโทรล' ละเบิล) adj. ควบคุมไม่ได้. ###SW. incontrollably adv. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top