ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incomprehensive

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incomprehensive-, *incomprehensive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
incomprehensive(adj) ไม่ลึกซึ้ง, ไม่กว้างขวาง, ไม่ครอบคลุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel" Night and Fog (1956)
It's almost incomprehensible, billions of amazingly complex patterns permanently whirling around us and never repeat themselves.It's almost incomprehensible, billions of amazingly complex patterns... ...permanently whirling around us and never repeat themselves. Womb (2010)
I get the feeling that in her own incomprehensible way... she's trying to overcome something.เรารู้สึกได้ว่า เธอกำลังสับสนในตัวเอง เธอกำลังพยายามเอาชนะบางอย่าง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Yeah, that's incomprehensibly bad.ใช่ แย่ชนิดที่เรียกว่าหาคำบรรยายไม่ได้เลยล่ะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I saw images, thousands of them, most were a blur, totally incomprehensible, but others were clearer.ฉันเห็นรูปภาพ เป็นพันเลย ส่วนใหญ่จะเบลอๆ ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลย Resurgence (2010)
What's all the racket? I would find it incomprehensible that the answer would be no.ฉันอยากจะพบว่ามันไม่สามารถ เข้าใจได้ว่าคำตอบจะไม่มี Are We Alone? (2010)
It's incomprehensible...มันเข้าใจยากจัง Yougashiten koandoru (2011)
I thought Zhuge Zhengwo had some incomprehensible power, but the whole time he's been relying on a mind-reading girl!นึกว่าจูเก๋อเจิ้งหว่อ มีพลังวิเศษอะไรเสียอีก ที่แท้ตลอดเวลาที่ผ่านมา อาศัยการอ่านใจของผู้หญิงคนหนึ่ง The Four (2012)
It has got sat-nav, incomprehensible of course, reversing cameras, decent audio system, automatic air-conditioning, audio controls on the steering wheel, digital dashboard... pretty good.มีดาวเทียมนำทาง กล้องถอยหลัง ระบบเครื่องเสียง แอร์อัตโนมัติ ชุดควบคุมวิทยุบนพวงมาลับ Episode #18.2 (2012)
Incomprehensible cosmic anomalies that could wipe us out in an instant.ความผิดปกติที่ไม่สามารถเข้าใจ จักรวาลที่สามารถเช็ดพวกเราออกมาในทันที Star Trek Beyond (2016)
This PRISM story is still incomprehensible.เรื่องพริซึ่มก็เข้าใจยากนะ Snowden (2016)

WordNet (3.0)
noncomprehensive(adj) not comprehensive, Syn. incomprehensive, Ant. comprehensive

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Incomprehensive

a. Not comprehensive; not capable of including or of understanding; not extensive; limited. -- In*com`pre*hen"sive*ly, a. Sir W. Hamilton. -- In*com`pre*hen"sive*ness, n. T. Warton. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top