ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in a row

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in a row-, *in a row*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle, Idemo dalje (1982)
You almost missed... my all-time, world record seventh derby in a row. Easy, Rasta.- การทำสถิติโลกตลอดกาลของฉัน 7 ครั้งติดต่อกัน Cool Runnings (1993)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
Junuh won that thing three times in a row.จูเนอชนะ 3 ปีรวด The Legend of Bagger Vance (2000)
You can't wear a tank top two days in a row, and you can only wear your hair in a ponytail once a week.เธอจะใส่สายเดี่ยวได้แค่อาทิตย์ละ 2 วัน แล้วเธอก็จะรวบผมได้อาทิตย์ละครั้งเท่านั้น Mean Girls (2004)
Have you ever had it happen 60 times in a row?คุณเคยมั้ย? 60 คนในคราวเดียว? Mean Girls (2004)
Well, Koh's won the world championship 3 times in a row!ก็โค้ชโคน่ะ เขาชนะการแข่งขันระดับโลกตั้ง 3 ครั้งเชียวนะ Spin Kick (2004)
Three in a row this time.สามคดีในเวลาเดียวกัน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
She was employee of the month for 11 months in a row.เธอเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือน ติดต่อกันถึง 11 เดือน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
That idiot's won seven times in a row.ไอ้งั่งคนนั้นมันเล่นเกมชนะถึง 7 รอบ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Oh, that's like five greens in a row.โหย~ โชคดีจังเว๊ย เขียวตลอดมา 5 แยกแล้ว Just My Luck (2006)
We done won seven in a row now.เราชนะเจ็ดนัดรวด Gridiron Gang (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in a rowHis beating four competitors in a row won our high school team the championship.
in a rowI'd like to take it easy riding in a rowboat - just the two of us.
in a rowNo matter how much you might think you like curry, three days/nights in a row is (more than) enough.
in a rowPlease line up in a row.
in a rowSee that all the items are arranged in a row.
in a rowSee to it that all the items are arranged in a row.
in a rowShe put her CDs in a row on the shelf.
in a rowThat athlete won three times in a row in this tournament.
in a rowThe player won the championship three times in a row.
in a rowThe student missed class three times in a row.
in a rowThe students missed class three times in a row.
in a rowThey have lost 10 games in a row since their winning streak ended.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นแถวเป็นแนว[ADV] in a row, See also: in a line, Example: แมลงดานาจะวางไข่ซึ่งเป็นเมล็ดเล็กๆ ติดกันเป็นแถวเป็นแนว
เป็นแถวเป็นแนว[ADV] in a row, See also: in a line, Example: แมลงดานาจะวางไข่ซึ่งเป็นเมล็ดเล็กๆ ติดกันเป็นแถวเป็นแนว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นแถวเป็นแนว[adv.] (pen thaēo pen naēo) EN: in a row ; in a line   FR: en ligne
ปลายแถว[n. exp.] (plāi thaēo) EN: the last in a row ; end of a queue   
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order   FR: arranger ; ordonner ; aligner
เรียงเป็นตับ[v. exp.] (rīeng pen tap) EN: arrange in a row/line/column   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一连[yī lián, ㄧ ㄌㄧㄢˊ, / ] in a row; in succession; running, #12,260 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらっと[, zuratto] (adv) (on-mim) in a line; in a row [Add to Longdo]
ずらり[, zurari] (adv-to) (on-mim) in a row [Add to Longdo]
居並ぶ[いならぶ, inarabu] (v5b,vi) to sit in a row; to be arrayed [Add to Longdo]
五目[ごもく, gomoku] (n) (1) mixture of ingredients (originally five); (2) (abbr) (See 五目飯・ごもくめし,五目鮨・ごもくずし,五目そば・ごもくそば) mixture of minced vegetables, fish, and meat, mixed in a starch (rice, noodles); (3) (abbr) (See 五目並べ) gomoku (game); five in a row; go-bang [Add to Longdo]
五目並べ[ごもくならべ, gomokunarabe] (n) gobang (game played on go board involving lining up stones); gomoku; Five in a Row [Add to Longdo]
三連休[さんれんきゅう, sanrenkyuu] (n) three-day weekend; long weekend; three holidays in a row [Add to Longdo]
三連勝[さんれんしょう, sanrenshou] (n) three wins in a row [Add to Longdo]
数珠繋ぎ;数珠つなぎ[じゅずつなぎ, juzutsunagi] (adv) linked together; tied in a row [Add to Longdo]
整列[せいれつ, seiretsu] (n,vs) standing in a row; forming a line; alignment; (P) [Add to Longdo]
並み居る;並居る[なみいる, namiiru] (v1,vi) to sit in a row; to be present (and lined up) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top