ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hp

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hp-, *hp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hpabbr. hemiplegia
hpiabbr. history of present illness
hplabbr. human palcenta lactogen
hpnabbr. home parenteral nutrition
hpoabbr. hypertrophic pulmonary osteoarthrpathy
ahpabbr. antihemophilic factor
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.
birthplacen. สถานที่เกิด, แหล่งกำเนิด
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
catchpitบ่อหรือท่อที่ใช้รับน้ำฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด, แหล่งกำเนิด, ภูมิลำเนา, บ้านเกิด
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก, ปากเสียง, หนังสือพิมพ์, โฆษก
toothpaste(n) ยาสีฟัน
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hp (horsepower)เอชพี (แรงม้า) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hp(n) โทรศัพท์มือถือ, Syn. cell phone

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good luck doing an hp without a chart.ขอให้โชคดีกับการทำ HP โดยไม่มีชาร์ทละกัน Invasion (2009)
I can't hp you.ฉันช่วยคุณไม่ได้ Bloodlines (2010)
But then, last night, some friends of mine in Texas HP called... and told me they found three dead cholos in a pullout on 54.แต่ว่าเมื่อคืนเพื่อนฉันคนนึงในเท็กซัสเอชพีโทรมา เขาบอกว่าเจอกุ๊ยเม็กซิกันสามตัว นอนตายอยู่ที่ไฮเวย์ 54 Logan (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [ m ] ; lieu de naissance [ m ] ; pays natal [ m ]
เช่าซื้อ[chao-seū] (v, exp) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase  FR: acheter en leasing ; louer-acheter
จับฉ่าย[japchāi] (n) EN: hotchpotch ; jumble  FR: mélange [ m ]
กล่อง[klǿng] (n) EN: [ classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons ]  FR: [ classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton ]
กระบอกเสียง[krabøk sīeng] (n, exp) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer  FR: porte-parole [ m ]
แหล่ง[laeng] (n) EN: source ; origin ; seat ; birthplace  FR: source [ f ] ; origine [ f ]
แหล่งกำเนิด[laēng kamnoēt] (n, exp) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [ f ] ; lieu de naissance [ m ]
หลอด[løt] (n) EN: [ classifier : tubes (toothpaste ..) ]  FR: [ classificateur : tubes (dentifrice ...) ]
ไม้จิ้มฟัน[māi jim fan] (n) EN: toothpick  FR: cure-dent [ m ]
ปิตุภูมิ[pituphūm] (n) EN: motherland ; mother country ; fatherland ; birthplace  FR: patrie [ f ] ; mère patrie [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HP (n) ˌɛɪtʃpˈiː (ei2 ch p ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HP : Halbpensionhalf board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[eichipi-efuesu] (n) { comp } HPFS [Add to Longdo]
エイチピーユーエックス[eichipi-yu-ekkusu] (n) { comp } HP-UX [Add to Longdo]
カンディル[kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
キャッチフレーズ[kyacchifure-zu] (n) catchphrase; (P) [Add to Longdo]
サウスポー[sausupo-] (n) southpaw (eng [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput [Add to Longdo]
エイチピーユーエックス[えいちぴーゆーえっくす, eichipi-yu-ekkusu] HP-UX [Add to Longdo]
エイチピー[えいちぴー, eichipi-] HP [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[えいちぴーえふえす, eichipi-efuesu] HPFS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HP
   n 1: a unit of power equal to 746 watts [syn: {horsepower},
      {HP}, {H.P.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HP
     Hewlett Packard (manufacturer)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top