ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hotch-potch

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hotch-potch-, *hotch-potch*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับฉ่าย[N] mixture of vegetables, See also: hotch-potch, Syn. แกงจับฉ่าย, Example: จับฉ่ายนั้นควรต้มไว้ทิ้งไว้ 2-3 วันจะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Thai definition: ชื่อแกงจืดอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลายๆ อย่าง, Notes: (จีน)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hotchpot \Hotch"pot`\, Hotchpotch \Hotch"potch`\, n. [F.
   hochepot, fr. hocher to shake + pot pot; both of Dutch or
   German origin; cf. OD. hutspot hotchpotch, D. hotsen, hutsen,
   to shake. See {Hustle}, and {Pot}, and cf. {Hodgepodge}.]
   1. A mingled mass; a confused mixture; a stew of various
    ingredients; a hodgepodge.
    [1913 Webster]
 
       A mixture or hotchpotch of many tastes. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A blending of property for equality of division, as
    when lands given in frank-marriage to one daughter were,
    after the death of the ancestor, blended with the lands
    descending to her and to her sisters from the same
    ancestor, and then divided in equal portions among all the
    daughters. In modern usage, a mixing together, or throwing
    into a common mass or stock, of the estate left by a
    person deceased and the amounts advanced to any particular
    child or children, for the purpose of a more equal
    division, or of equalizing the shares of all the children;
    the property advanced being accounted for at its value
    when given. --Bouvier. Tomlins.
    [1913 Webster]
 
   Note: This term has been applied in cases of salvage. Story.
      It corresponds in a measure with collation in the civil
      and Scotch law. See {Collation}. --Bouvier. Tomlins.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

hotch -potch

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top