ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horribly

HH AO1 R AH0 B L IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horribly-, *horribly*, horrib
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horribly[ADV] อย่างน่าเกลียดน่ากลัว, See also: อย่างน่าสยองขวัญ, Syn. dreadfully, fearfully, frightfully, Ant. pleasantly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want to die horribly? - No, sarge.อยากไปหายมบาลหรือไง Casualties of War (1989)
For all we know, he could be horribly...โอ้ พระเจ้า โจอี้ เราไม่รู้เลยหมอนี่อาจจะน่าเกลียด... The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Horribly attractive. I'll be shutting up now.น่าเกลียดน่าชังมาก ฉันไม่พูดล่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
You, on the other hand, will die horribly for leaving me to die last night!จะตายอย่างทรมาน โทษฐานทิ้งข้าให้ตายเมี่อคืน The Scorpion King (2002)
Come on, come on, come on, we're horribly late.ไปกันเลยจ้ะ เรากำลังจะสายแล้วนะ Love Actually (2003)
Is it me? Have I been horribly pushy and obnoxious on the subject?เป็นเพราะฉันดูน่าขยะแขยง หรือฉันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจรึเปล่า Match Point (2005)
I'd be lettin' them down horribly. You see?ถ้าผมทิ้งพวกนั้นออกมา มันคงจะแย่ The Last King of Scotland (2006)
They were both horribly injured, unrecognizably.ตรงที่เกิดเหตุด้วย Alone (2007)
Actually, it's aged me horribly.มันทำให้ชั้นแก่เร็วขึ้นอย่างมากเลยหล่ะ The Simpsons Movie (2007)
-How do you react? -l would be horribly depressed.คุณจะทำยังไง\b ฉันคงจะเสียความมันใจมาก Music and Lyrics (2007)
But then, after, you know, months of brooding I would find a lyricist and write a song about how horribly depressed I was.หลังจากนั้น รู้มั้ย จะเป็นหลายเดือนแห่งความสิ้นหวัง เศร้าสร้อย ฉันต้องหานักแต่งเพลง และแต่งเพลง ที่เกี่ยวกับความสิ้นหวังที่ฉันมี Music and Lyrics (2007)
-The landlady's rude and horribly nosy.-เจ้าของเป็นคนหยาบคายแล้วก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน Atonement (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horriblyDuring his illness, he fell away horribly.

CMU English Pronouncing Dictionary
HORRIBLY    HH AO1 R AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horribly    (a) hˈɒrəbliː (h o1 r @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horribly \Hor"ri*bly\, adv.
   In a manner to excite horror; dreadfully; terribly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horribly
   adv 1: of a dreadful kind; "there was a dreadfully bloody
       accident on the road this morning" [syn: {dreadfully},
       {awfully}, {horribly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top