ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hold to

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hold to-, *hold to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold to[PHRV] จับไว้, See also: ยึดไว้, ผูกไว้กับ
hold together[PHRV] ผูกไว้ด้วยกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there is no way I'm putting my life on hold to take you to Wales.และไม่มีทางที่แม่จะเสียเวลา พาลูกไปถึงเวลส์แน่ๆ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
If you hold to this, you will lose your sons, you will lose Ila, you will lose me.ถ้าท่านยืนกรานเช่นนี้ ท่านจะเสียลูกชายท่าน เสียอิลา ท่านจะเสียข้า Noah (2014)
You yet stand Roman. A thing I can never hold to heart.คุณยังคงมีผู้หญิงโรมัน คนที่ฉันไม่เคยสามารถใช้หัวใจของฉัน Separate Paths (2013)
Only to accept that it is what I hold to heart.เพียงแต่ยอมรับว่านั่นเป็นสิ่งที่ข้าผูกพันไว้กับหัวใจ Blood Brothers (2013)
Drunk tank to psych eval to 72-hour forced hold to nice long stay at an institution of their choice.ดื่มเป็นถังเป็นชีวิตจิตใจซัก72ชั่วโมง ข่มตัวเอง เพื่อให้อยู่ได้สบายๆในสถานบำบัด ตามกฎของพวกเขาสินะ Repo Man (2012)
You cannot mean to hold to Joffrey, My Lord.ท่านจะภักดีต่อจอฟฟรีย์ไม่ได้ Fire and Blood (2011)
You put your entire life on hold to help us.เพื่อมาช่วยพวกเรา The Sun Also Rises (2011)
What is this demon device you hold to your ear?ของปีศาจอะไร ที่อยู่ใกล้หูหน่ะ The Big Chill (2011)
His Eminence is waiting to hear you hold to yours.สานุศิษของโปปอยากพบท่าน ถ้าท่านมีสัจจะ Ironclad (2011)
Yes, if you will hold to wrest my wifeใช่ ถ้าเจ้าชิงเมียข้ามาได้ The Thing in the Pit (2010)
We must hold to this course, west of the Misty Mountains, for 40 days.เราต้องอยู่ในเส้นทางตะวันตกของเทือกเขามิสตี้เป็นเวลา40วัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Hold to your purpose.ยึดมั่นในจุดประสงค์ของพวกท่าน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดหลัก[V] hold to one's principles, See also: one's principles, stick to, Example: เราเคารพในความคิดเห็นของท่าน และยึดหลักของการไม่เบียดเบียน, Thai definition: ถือเป็นหลัก
ยึดหลัก[V] hold to one's principles, See also: one's principles, stick to, Example: เราเคารพในความคิดเห็นของท่าน และยึดหลักของการไม่เบียดเบียน, Thai definition: ถือเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักพาตัว[v. exp.] (lakphā tūa) EN: kidnap ; abduct ; hold to ransom ; snatch ; seize   
สมัครสมาน[v.] (samaksamān) EN: be united ; be harmonious ; be hand in hand ; hold together   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top