ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heimlich

HH AY1 M L IH0 K   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heimlich-, *heimlich*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I see you have yet to attempt the Heimlich section.พยายามที่จะทำ ส่วนHeimlichอยู่เลย Chuck Versus the Ex (2008)
Someone should do the-the Heimlich or something!บางคนควรทำHeimlichหรือบางอย่าง! Chuck Versus the Ex (2008)
Yes, after his death, and the fracture of the ribs as well as the punctured lung are consistent with the Heimlich maneuver.ใช่ หลังจากที่เขาตายและซี่โครงมีรอยร้าว รวมถึงปอดที่ถูกเจาะสอดคล้องกันกับตรงช่องท้อง Veritas (2008)
I practically required the Heimlich when I heard.ฉันแทบต้องการบำบัด อาการติดคอตอนที่ได้ยิน Illusion (2012)
No. You have Heimlich at Harvard and Bloom at Georgetown.ไม่เอาด้วยล่ะ คุณมี เฮมลิช จากฮาวาร์ด บลูม จากจอร์จทาวน์ Apéritif (2013)
You're kidding. Did you Heimlich him?พูดเป็นเล่น คุณแก้สำลักให้เขารึ The Tangible Affection Proof (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEIMLICH HH AY1 M L IH0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimlichkeit {f}covertness [Add to Longdo]
Heimlichkeit {f}furtiveness [Add to Longdo]
Heimlichkeit {f} | Heimlichkeiten {pl}secrecy | secrecies [Add to Longdo]
Heimlichkeit {f}stealth [Add to Longdo]
Heimlichtuerei {f}secretive manner [Add to Longdo]
Heimlichtuerei {f}sneakiness [Add to Longdo]
Heimlichtuerei {f}close-to-the-vest behaviour [Add to Longdo]
heimlich; hintergründig {adj}hidden [Add to Longdo]
heimlich; lauernd; nagend {adj}lurking [Add to Longdo]
heimlich; verstohlen {adj}surreptitious [Add to Longdo]
heimlich; verstohlen {adv}surreptitiously [Add to Longdo]
heimlich; verstohlen {adj}backdoor [Add to Longdo]
heimlich; verborgen; illegal; klandestin {adj}clandestine [Add to Longdo]
heimlich {adv}clandestinely [Add to Longdo]
heimlichcryptical [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
内偵[ないてい, naitei] heimliche_Nachforschungen [Add to Longdo]
潜入[せんにゅう, sennyuu] heimlich_eintreten, sich_einschmuggeln [Add to Longdo]
結託[けったく, kettaku] heimliche_Absprache, heimliches_Einverstaendnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  heimlich /haimliç/
   clandestine; clandestinely; cryptical; on the sly; secret; stealthily; stealthy; thievishly; underhand

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top