ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

have up

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have up-, *have up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have up[PHRV] เชิญให้ขึ้นมาข้างบนหรือสถานที่ที่สำคัญ, Ant. have down
have upon[PHRV] มีไว้กับตัว, Syn. have about

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Canada and Europe have upheld the ban on RBGH.แคนาดากับยุโรปยังคงสั่งห้ามฮอร์โมน rBGH The Corporation (2003)
You seem to have upset the delicate internal balance of my housekeeper.ฉันดูเหมือนพวกเธอจะรบกวนแม่บ้านของฉัน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Just getting rid of all that bullshit you have up in your head, tells you you might not be enough.แค่ให้ไล่ทุกสิ่งที่ไร้สาระในหัวนายออกไปซะ ที่บอกตัวเองว่านายยังไม่ดีพอ Peaceful Warrior (2006)
Of course, we'll have updates for you as events unfold.เราจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบทันที Pilot (2007)
That's Ben Wade they have up there.นั่นคือ เบน เวด พวกมันจับเขาไว้บนนั้น 3:10 to Yuma (2007)
Over the years, he's uncovered a lot of unsavory stories about terror that have upset certain Western governments and...หลายปีที่ผ่านมา เข้าได้เปิดเผย เรื่องราวที่ไม่น่าพึงใจหลายเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซึ่งได้ทำให้รัฐบาลทางตะวันตกไม่พอใจและ... The Bourne Ultimatum (2007)
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล Home (2009)
I want to apologize sincerely for the things that have upset you.ผมต้องขอโทษอย่างมากที่ทำให้คุณไม่สบายใจ My Fair Lady (2009)
In particular that you may have upset recently?คุณไปทำให้เขาไม่พอใจ เร็วๆ นี้มั้ยคะ Butterfly (2010)
I'm really very sorry. I shouldn't have upset you.ฉันขอโทษจริงๆ ฉันผิดเอง Episode #1.13 (2010)
I'm sure up here you have fairy duty or whatever it is you have up here.มันต้องมีงานอย่างอื่นให้ทำชดเชยได้สิ งานอะไรก็ได้ที่มีบนนี้ Tooth Fairy (2010)
We have uplink.เชื่อมต่อแล้ว Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[v. exp.] (lum-lum døn-døn) EN: have ups and downs   FR: avoir des hauts et des bas

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top