ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

have about

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have about-, *have about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have about[PHRV] มีอยู่, See also: ติดไว้, ประดับไว้, Syn. have around, keep about
have about[PHRV] พกไว้กับ, Syn. have around, have on
have about[PHRV] อยู่เป็นเพื่อน, See also: มีไว้เป็นเพื่อน, Syn. have around, keep about
have about[PHRV] มี (ความคิด, ความรู้สึก) เกี่ยวกับ
have about[PHRV] พกไว้กับ, Syn. have on
have about[PHRV] มี (ความคิด, ความรู้สึก) เกี่ยวกับ, Syn. have on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He gotta have about 2000 Horse Power in that thingยื้อได้ขนาดนี้ แรงม้าของเครื่องน่าจะมากกว่า 2000 The Fate of the Furious (2017)
Not as many as I have about Earth.- คงไม่มากเท่าผมมีเรื่องโลก The Space Between Us (2017)
We have about 40 minutes left.ตอนนี้เรามีเวลาแค่ 40 นาที Copper Bullet (2015)
This idea you have about quitting, were you ever gonna bring it up again?ความคิดเรื่องลาออก คุณจะไม่พูดถึงมันอีกหรือ? The Silver Briefcase (2014)
We have about a dozen survivors.เรามีผู้อยู่รอดโหลนึง The Calm (2014)
Enough to assuage any fears they may have about repercussions.เพียงพอที่จะกำจัดหวาดกลัวใดๆของพวกเขา ที่อาจส่งผลกระทบ IV. (2014)
Right. And remember, once you plug it in, you'll only have about ...ใช่ และจำไว้ว่าเมื่อเธอเสียบมันเข้าไป เธอจะมีเวลาแค่ประมาณ... The Hub (2013)
This is a dream... the last dream I'll have about you.นี่มันคือความฝัน... ครั้งล่าสุด ที่ฉันฝันถึงคุณ Unburied (2013)
We have about 12 bullets.เรามีกระสุนประมาณสิบสองนัด Indifference (2013)
You won't have to feel guilty about all the dirty thoughts you have about Klaus.เธอจะไม่มีความรู้สึกผิด เกี่ยวกับเรื่องความคิดสกปรกที่เธอมีต่อกับเคร้าส์ Bring It On (2013)
I have about Abigail don't extend to Hannibal!ที่ฉันมีเกี่ยวกับอบิเกล ไม่ได้ขยายไปถึงฮันนิบาล Trou Normand (2013)
By your response I'm guessing I have about 30 seconds before you hand them the phone.โดยการตอบสนองของคุณฉัน คาดเดาฉันมีประมาณ 30 วินาที ก่อนที่คุณจะมอบให้โทรศัพท์ Jack Reacher (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have aboutI have about 5,000 yen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top