ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

halten

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halten-, *halten*
German-Thai: Longdo Dictionary
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, See also: S. stoppen
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, See also: S. festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du meine Tasche bitte mal halten? เธอช่วยถือกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมเอ่ย, See also: festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| รักษาไว้, คงไว้ เช่น Ordnung halten รักษากฏ, das Versprechen halten รักษาคำพูด
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Halt den Mund!, Das Auto hält da., See also: stoppen
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| ได้รับ เช่น Er erhält immer eine Postkarte für besondere Gelegenheiten. เขาได้รับโปสการ์ดในโอกาสสำคัญเสมอ , See also: S. bekommen, kriegen Related. erhältlich
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทนได้, อดทน เช่น Ich kann die Kälte nicht länger aushalten.
jmdn./ etw. halten für (+A)คิดหรือเห็นว่าคนนั้นหรือของสิ่งนั้นเป็น เช่น Ich halte ihn für sehr vernünftig. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาก, See also: denken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haltenase {f}retaining collar [Add to Longdo]
halten; bereithalten; beibehalten; festhalten; enthalten; (Treffen) abhalten | haltend | gehalten | ich halte | du hältst | er/sie hält | ich/er/sie hielt | er/sie hat/hatte gehalten | ich/er/sie hielteto hold {held; held} | holding | held | I hold | you hold | he/she holds | I/he/she held | he/she has/had held | I/he/she would hold [Add to Longdo]
halten; anhalten | haltend; anhaltend | gehalten; angehalten | hält; hält an | hielt; hielt anto halt | halting | halted | halts | halted [Add to Longdo]
halten; behalten; aufhalten; aufbewahren | haltend; behaltend; aufhaltend; aufbewahrend | gehalten; behalten; aufgehalten; aufbewahrt | er/sie hält; er/sie behält; er/sie hält auf; er/sie bewahrt auf | ich/er/sie hielt; ich/er/sie behielt; ich/er/sie hielt auf; ich/er/sie bewahrte aufto keep {kept; kept} | keeping | kept | he/she keeps | I/he/she kept [Add to Longdo]
halten | haltend | gehalten | hältto uphold | upholding | upheld | upholds [Add to Longdo]
halten fürto repute [Add to Longdo]
halten fürto take for [Add to Longdo]
haltend; zurückhaltendretentive [Add to Longdo]
haltend {adv}retentively [Add to Longdo]
Halten Sie es geheim!Keep it dark! [Add to Longdo]
Halten Sie sich rechts.Keep to your right. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] halten, behalten, bewahren [Add to Longdo]
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
止まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] HALTEN, WOHNEN, ANSAESSIG_SEIN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  halten /haltən/
   to clamp; to halt; to hold {held, held}; to keep {kept, kept}; to retain; to uphold; to bear {bore, borne}

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top