ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habgierig

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habgierig-, *habgierig*
German-Thai: Longdo Dictionary
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
habgierig {adj} | habgieriger | am habgierigstenavaricious | more avaricious | most avaricious [Add to Longdo]
habgierig {adv}graspingly [Add to Longdo]
habgierig {adv}greedily [Add to Longdo]
habgierig {adv}avariciously [Add to Longdo]
habgierig; räuberisch {adj}rapacious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  habgierig /haːpgiːriç/
   avaricious; graspingly; greedily; greedy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top