ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grass roots

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grass roots-, *grass roots*, grass root
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grass roots(n) ระดับธรรมดา, See also: ระดับพื้นฐาน, ระดับประชาชน, ชุมชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grass rootsสามัญชน, ตำแหน่งธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grass roots๑. รากเหง้า, รากฐาน๒. ระดับชาวบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this grass roots activism of yours isn't changing the world.และกลุ่มลัทธิของพวกนาย มันเปลี่ยนแปลงโลกอะไรไม่ได้หรอก A Test of Time (2012)
Miss Fuentes found out Jim had a big campaign contributor with the kind of funds that grass roots can't provide.คุณฟูลเทส คงพบว่า จิม มี ผลงานใน นโบายหาเสียงที่ใหญ่มาก ชนิดที่ เงินจาก คนทั่วๆ ไปคงไม่สามารถทำให้ได้ The Politics of Time (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระดับธรรมดา[radap thammadā] (n, exp) EN: grass roots

Japanese-English: EDICT Dictionary
草根[そうこん, soukon] (n) grass roots [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grass roots
   n 1: the essential foundation or source; "the problem was
      attacked at the grass roots"
   2: the common people at a local level (as distinguished from the
     centers of political activity)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top