ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gospel truth

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gospel truth-, *gospel truth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gospel truth[N] ความจริง, See also: ความแน่แท้, Syn. gospel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's God's gospel truth, is it not?มันคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ว่าไหมเล่า III. (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gospel truth
   n 1: an unquestionable truth; "his word was gospel" [syn:
      {gospel}, {gospel truth}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

gospel truth ( G AA1 S P AH0 L T R UW1 TH)

 


  

 
gospel truth
 • ความจริง: ความแน่แท้ [Lex2]
 • ความจริงไม่ต้องสงสัย [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top