ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

godparent

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -godparent-, *godparent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
godparent[N] พ่อแม่อุปถัมภ์, Syn. godfather, godmother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's saying that in the Mexican tradition, the padrinos, or the godparents basically, pay for the wedding.โอ้ว มันเจ็บอ่ะ เค้าปาเต็มแรงเลยหรอ [เหมือนเด็กที่ร้องไห้] Our Family Wedding (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
godparent (n) gˈɒdpɛəʳrənt (g o1 d p e@ r @ n t)
godparents (n) gˈɒdpɛəʳrənts (g o1 d p e@ r @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
代親[だいしん, daishin] (n) godparent [Add to Longdo]
名親[なおや, naoya] (n) (See 名付け親) godparent [Add to Longdo]
名付け親[なづけおや, nadukeoya] (n,adj-no) godparent [Add to Longdo]
養い親[やしないおや, yashinaioya] (n) godparents; foster parents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  godparent
      n 1: a person who sponsors someone (the godchild) at baptism

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top