ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go on foot

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go on foot-, *go on foot*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't go on foot. The machines will cut you down.ขืนเดินออกไปแบบนี้ โดนเครื่องจักรสอยไปกินแน่ Terminator Salvation (2009)
Ron isn't strong enough to apparate. Well then, we'll go on foot.ฉันบอกเธอแล้ว รอนยังไม่เเข็งแรงที่จะหายตัว Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Padwar, we'll go on foot.Padwar เราจะลงเดินเท้า John Carter (2012)
You go on foot.เดินเท้าไปเอง The New Frontier (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go on footIt is too far to go on foot from here to the hotel. Better take a taxi.
go on footI will go on foot.
go on footI would rather go on foot than stay here waiting for the bus.
go on footWill you go on foot or by bus?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดิน[V] walk, See also: go on foot, Syn. ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่างเท้า, ย่ำเดิน, Example: เมื่อเขาเดินผ่านหน้าร้านหนังสือก็จะแวะเข้าไปดูเป็นปกติทุกวัน, Thai definition: ยกเท้าก้าวไป
เดินเท้า[V] walk, See also: go on foot, Example: ทหารเดินเท้าเข้าสู่ลานพิธี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot   FR: aller à pied ; marcher

Japanese-English: EDICT Dictionary
テクシーで行く[テクシーでいく, tekushi-deiku] (exp,v5k-s) (sl) (See テクシー) to foot it; to hoof it; to go on foot [Add to Longdo]
歩む[あゆむ, ayumu] (v5m,vi) to walk; to go on foot; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top