ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleaners

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleaners-, *gleaners*, gleaner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gleaners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gleaners*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Worse. As a gleaner.แย่กว่านั้น เป็นกุลี The Great Wall (2016)
The Daily Gleaner.- Oh... der Daily GleanerDr. No (1962)
Ring the Gleaner and find out if they sent a photographer here tonight.Nein. Rufen Sie den Gleaner an. Fragen Sie, ob sie eine Fotografin her sandten. Dr. No (1962)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleaner    (n) glˈiːnər (g l ii1 n @ r)
gleaners    (n) glˈiːnəz (g l ii1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißkehl-Baumspäher {m} [ornith.]White-throated Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Schopfbaumspäher {m} [ornith.]Crested Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotkopf-Baumspäher {m} [ornith.]Henna-hooded Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Olivrücken-Baumspäher {m} [ornith.]Olive-backed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Weißzügel-Baumspäher {m} [ornith.]White-eyed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Braunbürzel-Baumspäher {m} [ornith.]Brown-rumped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Braunkehl-Baumspäher {m} [ornith.]Buff-throated Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Schlankschnabel-Baumspäher {m} [ornith.]Chestnut-capped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Zimtkehl-Baumspäher {m} [ornith.]Ruddy Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rothals-Baumspäher {m} [ornith.]Rufous-necked Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotscheitel-Baumspäher {m} [ornith.]Chestnut-crowned Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Weißbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]White-browed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Kappenblattspäher {m} [ornith.]Black-capped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rostmantel-Blattspäher {m} [ornith.]Russet-mantled Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotbürzel-Blattspäher {m} [ornith.]Rufous-rumped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotrücken-Blattspäher {m} [ornith.]Rufous-backed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotschwingen-Blattspäher {m} [ornith.]Chestnut-winged Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Halsband-Blattspäher {m} [ornith.]White-collared Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Zimtbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]Guttulated Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Ockerbrust-Blattspäher {m} [ornith.]Lichtenstein's Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Novaesblattspäher {m} [ornith.]Novaes' Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Zimtbürzel-Blattspäher {m} [ornith.]Cinnamon-rumped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotschwanz-Blattspäher {m} [ornith.]Rufous-tailed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Ockerbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]Buff-browed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Goldstirn-Blattspäher {m} [ornith.]Buff-fronted Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Bergblattspäher {m} [ornith.]Montane Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Streifenblattspäher {m} [ornith.]Lineated Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Schuppenkehl-Blattspäher {m} [ornith.]Scaly-throated Foliage-gleaner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top