ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get by with

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get by with-, *get by with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get by with[PHRV] ประทังชีวิตอยู่ได้, Syn. get by
get by with[PHRV] หลอกลวงได้สำเร็จ, Syn. get away with, get away to get by
get by with[PHRV] ยากจะทนได้
get by with[PHRV] ยอมรับ, See also: เข้ากันได้, Syn. get by

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can get by with about 20% of what we have left.ฉันจะได้รับโดยมีประมาณ 20% ของสิ่งที่เรามีเหลือ The Martian (2015)
♪ but we get by with it ♪ ♪ oh, oh, oh, oh, oh ♪♪ oh, oh, oh, oh, oh ♪ The Guilty Girl's Handbook (2013)
♪ but we get by with it ♪but we get by with it The Guilty Girl's Handbook (2013)
While y'all trying to get by with your whiskey and cigarettes, guess what he's doing with his rations?ขณะที่พวกนายกำลังแลก เหล้า หรือบุหรี ให้ทาย ว่า เค้าทำอะไรกับอาหารเค้า Red Tails (2012)
♪ That makes you wait ♪ For certain we could get by with just one lieเพราะว่าเราไม่ใช่พวกที่ทำอะไรตามกระแส The Birkin (2012)
"I get by with a little help from my friends."\\\"ฉันผ่านมันมาได้ด้วยความช่วยเหลือ\ เล็กน้อยจากผองเพื่อน\\\" The Wrath of Con (2009)
Honestly, I can get by with a little less love for a while. Maybe years.ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ฉันจะได้ความรักอันน้อยนิด หรือทังหมด ภายในกี่ปี Did You Hear About the Morgans? (2009)
A lot of people get by with nine toes.มีอีกตั้งหลายคน ที่อยู่ได้ด้วยนิ้วเท้าเพียง 9 นิ้ว Chuck Versus Santa Claus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get by withI can't get by without him.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top