ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelten

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelten-, *gelten*
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
gelten (vi vt ) 1 v/i be valid; Gesetz etc: be in force; Preis: be effective: gelten für apply to; gelten als be regarded as, be considered (to be); gelten lassen accept (als as); 2 v/t: viel (wenig) gelten carry a lot of (little) weight

German-Thai: Longdo Dictionary
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geltendmachen {n}assertion [Add to Longdo]
Geltendmachung {f}enforcement [Add to Longdo]
gelten; gültig sein | geltend | gegolten | es gilt | es galt | sie galten | es hat/hatte gegolten | es gälteto be valid | being valid | been valid | it is valid | it was valid | they were valid | it has/had been valid | I/he/she would be valid [Add to Longdo]
gelten alsto pass for [Add to Longdo]
gelten; in Kraft seinto obtain [Add to Longdo]
geltend; in Kraftin force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  gelten /gɛltən/
   be valid; to count

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top