ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gadgets

G AE1 JH AH0 T S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gadgets-, *gadgets*, gadget
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at him. He's got more gadgets on him than a Swiss Army knife.ดูเขาสิ เขามีอุปกรณ์เยอะแยะกว่ากองทัพ ทหารจิ๋วที่มีแต่มีดนะ Toy Story (1995)
Baxter, I'm still having gadgets with my glitches.แบ็กซ์เตอร์ ฉันยังมีเครื่องมือที่ ทำงานบกพร่องอยู่ Inspector Gadget 2 (2003)
I mean, glitches with my gadgets.ฉันหมายถึง จุดบกพร่องกับเครื่องมือฉัน Inspector Gadget 2 (2003)
Gadgets!แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
But Tom likes all those new ones with the gadgets and...แต่ทอมเขาชอบรถรุ่นใหม่ ที่มีของตกแต่ง... Match Point (2005)
I just don't know if these gadgets are gonna work until I launch, you know.ผมแค่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดกลไกเล็ก ๆ ไม่ทำงานก่อนผมปล่อยล่ะ The Astronaut Farmer (2006)
You know q. The guy who used to make all the gadgets for bond, q?คนที่ผลิตอุปกรณ์ให้บอนด์น่ะ Chuck Versus the Sandworm (2007)
That McCullen got some gadgets.แม็คคัลเลนมีของเล่นเยอะชะมัด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Very nice, and small gadgets.มันสวยมาก, เครื่องมือเล็กๆ The Lovely Bones (2009)
This is so much better than those stupid fucking gadgets I used to make.นี้ัมันดีโคตรๆเลย ไม่รู้จะพูดด้วยคำไหนจริงๆ MacGruber (2010)
Ha. Oh, you and your gadgets.อา นายและอุปกรณ์ของนาย Batman: Under the Red Hood (2010)
I mean, it's got lasers and gadgets and... neatly organized files.หมายถึง มันมีทั้งเลเซอร์ และอุปกรณ์กับ ข้อมูลองค์กร Chuck Versus the Anniversary (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gadgetsThese gadgets seem to be of no use.

CMU English Pronouncing Dictionary
GADGETS    G AE1 JH AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gadgets    (n) gˈæʤɪts (g a1 jh i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
小道具[こどうぐ, kodougu] (n) props; (stage) properties; gadgets; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top