ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forester

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forester-, *forester*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forester(n) พนักงานป่าไม้, See also: คนรักษาป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้, เจ้าหน้าที่ป่าไม้, สัตว์ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
forester(n) คนดูแลป่า, เจ้าหน้าที่ป่าไม้, ชาวป่า, สัตว์ป่า

WordNet (3.0)
Forester(n) English writer of adventure novels featuring Captain Horatio Hornblower (1899-1966), Syn. C. S. Forester, Cecil Scott Forester
forester(n) someone trained in forestry, Syn. arboriculturist, tree farmer

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Forester

n. [ F. forestier, LL. forestarius. ] 1. One who has charge of the growing timber on an estate; an officer appointed to watch a forest and preserve the game. [ 1913 Webster ]

2. An inhabitant of a forest. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

3. A forest tree. [ R. ] Evelyn. [ 1913 Webster ]

4. (Zool.) A lepidopterous insect belonging to Alypia and allied genera; as, the eight-spotted forester (A. octomaculata), which in the larval state is injurious to the grapevine. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They can count back year by year the same way a forester reads tree rings.สามารถนับถอยกลับไปปีแล้วปีเล่า เหมือนการอ่านวงปีของต้นไม้ An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวป่า(n) forester, See also: backwoodsman, forest dweller, Syn. คนป่า, Example: เราจ้างชาวป่าคนหนึ่งให้นำทางเรา, Count Unit: คน; เผ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อเลอะเทอะลายสองขีด[phīseūa loethoe lāi søng khīt] (n, exp) EN: Bamboo Forester
ผีเสื้อเลอะเทอะเมขลา[phīseūa loethoe mēkkhalā] (n, exp) EN: Common Red Forester

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
forester
foresters

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forester
foresters

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forstmann { m } | Forstmänner { pl }forester | foresters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
林務官[りんむかん, rinmukan] (n) forester [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top