Search result for

ทะลัก

(45 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะลัก-, *ทะลัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลัก[V] gush out, See also: flow out, spurt out, Syn. ล้น, Example: เลือดทะลักออกจากบาดแผล ตามจังหวะการเต้นของหัวใจ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรง เมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลง
ทะลักทลาย[V] flow rapidly, See also: flood, Syn. ทะลัก, Example: เงินทุนต่างชาติทะลักทลายเข้ามาในเมืองไทย
ทะลักทะแลง[V] be irregular, See also: be disorder, be uncontrolled, Ant. มีระเบียบ, Thai definition: ลักลั่นกัน, ไม่เป็นระเบียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะลักก. อาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรง เมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลง เช่น ถูกแทงไส้ทะลัก น้ำทะลักออกจากเขื่อน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สินค้าที่กักตุนทะลักออกมา.
ทะลักทะแลงก. ลักลั่นกัน, ไม่เป็นระเบียบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You open the gates, they're gonna keep flooding in.คุณเปิดประตู พวกมันจะทะลักเข้ามา Episode #1.5 (2008)
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I'm infected. My shit's all fucked up. I need medical attention.ฉันมีแผลติดเชื้อ ไส้ทะลัก ฉันต้องไปหาหมอ Pineapple Express (2008)
- [ Buzzing ] - [ On P.A.] Attention. Sewage spill in Apartment Block 1 4.โปรดฟัง น้ำทิ้งทะลักที่อพาร์ทเมนท์ บล็อก 14 City of Ember (2008)
I mean, the way I see it, agents catch up with us, we just pwwsshhh- charbroil 'em from the inside out.เราก็จะ ปรื๊ยดดดด ต้มพวกมันให้ไส้ทะลักเลย ฉันไม่อยากจะทิ้งศพ ไว้ตามทาง Chapter Five 'Exposed' (2009)
Well, there will be turbulence from the solar wind,มันจะมีการไหลทะลัก ของกระแสลมจากดวงอาทีิตย์ Light (2009)
But once they wake up, all that memory will get flushed out.แต่เมื่อมันตื่นขึ้นมา ความทรงจำทั้งหมดก็จะไหลทะลัก Fracture (2009)
The turbulence over Ohio was like being in the belly of a seizing whale.ไหลทะลักไปทั่ว เหนือรัฐโอไฮโอ มันเหมือนกับอยู่ ในท้องวาฬตัวเขื่อง Dream Logic (2009)
And while you're sitting pretty with a case of Andorian shingles, see if you're still so relaxed when your eyeballs are bleeding.และคุณอาจนั่งชิดติดกับคนเป็นงูสวัดแอนโดเรี่ยน ดูซิว่ายังจะชิลออกมั้ยตอนที่ตาคุณเลือดทะลัก Star Trek (2009)
Once that dam broke, it was a flood.พอเขื่อนแตก น้ำก็ทะลัก Repo Men (2010)
It rains baking flour around here.มันก็น้ำขุ่นทะลัก ไปหมดแล้วแถวๆนี้ In This Home on Ice (2010)
My heart seized in my chest,ใจข้าเกือบจะทะลักออกมาจากอกข้า Whore (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avalanche[VI] ทลายลงมา, See also: ทะลักลงมา, Syn. flood, deluge, flow, overflow
brim over[PHRV] ล้น, See also: ทะลัก, Syn. bubble over
gush forth[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก, Syn. gush out
gush from[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก
gush out[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก, Syn. gush forth
gush with[PHRV] ทะลักออกมาเป็นหรือด้วยบางสิ่ง
pile off[PHRV] เบียดเสียดกันออกมา, See also: ทะลักออกมา
spill[VI] ทะลัก, See also: ล้นออกมา, ล้น
start from[PHRV] ไหลออกมา, See also: ทะลักจาก, ถลนออกมาจาก, Syn. start out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
blowoff(โบล'ออฟ) n. กระแสน้ำที่ทะลักออกมา,ไอหรือแก๊สที่ทะลักออก,คนขี้คุย
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
regorge(รีกอร์จ') vt. สำรอกออกมา,อาเจียน,กลืนเข้าไปอีก,vi. ไหลกลับอีก,วนกลับ,ทะลักออก

English-Thai: Nontri Dictionary
deluge(n) อุทกภัย,การไหลทะลัก
flush(vi) แล่น,ไหลทะลัก,ท่วม,หน้าแดง
influx(n) การไหลบ่า,การทะลักเข้า
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
outpour(n) การเทออก,การไหลออก,การทะลักออก
outpour(vt) เทออก,ไหลออก,ทะลักออก
spill(vi) ล้น,หก,ทะลัก,กระเด็น
torrent(n) เสียงด่าโขมง,ความเชี่ยวกราก,การไหลทะลัก
well(vi) พุ่ง,ซึม,ไหล,ทะลัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top