ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flavourings

   
148 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flavourings-, *flavourings*, flavouring
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flavourings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flavourings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flavour[VT] ปรุงรส, See also: ชูรส, แต่งกลิ่น, แต่งรส, Syn. season, spice, infuse
flavour[N] รสชาติ, See also: กลิ่น, รส, Syn. taste, aroma, gusto
flavour[N] ใจความ, See also: แก่นสาร, จุดสำคัญ, Syn. essence, character, feel
flavour with[PHRV] มีรสชาติของ
flavour with[PHRV] ทำให้น่าสนใจด้วยการเพิ่ม, See also: เพิ่มรสชาติด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
flavouring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น,สิ่งปรุงรส,ของชูรส

English-Thai: Nontri Dictionary
flavour(n) รสชาติ,กลิ่น,รสนิยม
flavour(vt) ทำให้มีรส,ปรุงแต่ง,แต่งกลิ่น,ทำให้มีกลิ่น
flavouring(n) เครื่องปรุง,เครื่องชูรส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flavoursสารแต่งกลิ่นรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doesn't the eastern flavour come expensive?ได้รสชาติตะวันออก ค่อนข้างแพงมา? Help! (1965)
I like vanilla It's the finest of the flavours!I like vanilla It's the finest of the flavours! ! 10 Things I Hate About You (1999)
Cherry flavoured. Want to taste?รส เชอรี่ด้วยนะ ลองชิมไม๊ Shrek 2 (2004)
What is this flavour?นี่ฉันกำลังซดอะไรอยู่นี่ Fearless (2006)
* hey yeah * * under the sun * * you will find me * * under the sun * * nothing but blue skies * select ingredients combine for sophisticated flavours, like sun-dried tomato.เฮ้ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Even the re-flavouring in some cases, or whole new technology.แม้แต่ ส่วนผสม บางทียังต้องผสมใหม่ หรือระบบเทคโนโลยีทั้งหมด Atonement (2007)
- A Colombian mammoth. The flavour is immaterial.โคลอมเบี้ยน แมมมอธ \ พันธุ์ไหนก็ช่างเถอะ Episode #2.6 (2008)
It's time to try our latest flavour.นี่คือเวลาที่จะลอง รสชาดใหม่ Chuck Versus the First Kill (2009)
Life became gray and flavourless.ชีวิตช่างมืดหม่น และไร้รสชาติสิ้นดี Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Calibrating flavour panel.เปิดแผงควบคุมรสชาติ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
It imparts a special flavour.มันเป็นส่วนผสมพิเศษ The Sorcerer's Shadow (2010)
Super thick coffee, more sugar, caramel flavour, and make it "Extreme Hot'!กาแฟเยอะๆ น้ำตาลเยอะๆ ใส่คาลาเมล แล้วก็ร้อนๆ! Finding Mr. Destiny (2010)
Apparently, Big Tobacco and Big Fizzy Cola have formed this cartel to start selling wait for it fruity flavoured oxygen.Apparently, Big Tobacco and Big Fizzy Cola have formed this cartel to start selling - wait for it - fruity flavoured oxygen. Perfect Sense (2011)
Or cherry flavour...หรือรสเชอร์รี่ Can't See the Fae-Rest (2011)
The coffee usually hides the flavour.กาแฟจะกลบรสชาติมันได้หมด The Hybrid (2011)
Now, is that the one with Madonna? It's got that lovely Latin flavour to it?ตอนนี้เป็นที่หนึ่งที่มีมาดอนน่า มันมีรสชาติที่น่ารักละตินไปได้หรือไม One Chance (2013)
Flavoured or bulk?เอามีกลิ่นไหม Confaegion (2013)
I had every flavour of Cheerio you can imagine.ฉันได้แอ้มสาวเชียร์ริโอทุกคนเท่าที่นายจะจินตนาการได้ Sadie Hawkins (2013)
~ Got a baby who can give me 31 flavors ~~ Got a baby who ~ ~ Can give me 31 flavours ~ It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
~ He gives me 31 flavors ~~ ... his lips are kissing mine, he gives me 31 flavours ~ It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
~ Thirty-one flavors ~~ Every time I kiss him I feel mighty fine ~ ~ I love his 31 flavours ~ It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
* hey yeah * * under the sun * * you will find me * * under the sun * * nothing but blue skies * select ingredients combine for sophisticated flavours, like sun-dried tomato.* hey yeah * * under the sun * * you will find me * * under the sun * * nothing but blue skies * select ingredients combine for sophisticated flavours, like sun-dried tomato. Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
You were like one of those girls from Flavor of Love.Du warst wie eins dieser Mädchen bei Flavour of Love. Forgetting Sarah Marshall (2008)
I mean, I could ask Gary if he could donate a Flavor Station gift certificate.Ich könnte Gary fragen, ob er einen Gutschein von Flavour Station spendet. Monster Swamp (2016)
I mean, the kids, the Flavor Station, the church.Ich meine, die Kinder, die Flavour Station, die Kirche. Monster Swamp (2016)
Flavour Station.Flavour Station. South Will Rise Again (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flavourIndia has a cuisine rich in regional flavour.
flavourIt also has a strong flavour, and adds depth to Chinese food such as soups and stir-fries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสเด็ด[ADJ] delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
เข้มข้น[V] be full-flavoured, See also: be rich, be strong, Syn. ข้น, แก่จัด, Ant. เจือจาง, Example: น้ำส้มแก้วนี้เข้มข้นมาก คงจะทำจากน้ำส้มสดแท้ๆ, Thai definition: มีความเข้มมากหรือเข้มจัด, Notes: ใช้กับรสชาติ
เครื่องปรุง[N] seasoning, See also: condiment, ingredient, flavouring, Example: การทำแกงจืดนั้นก็มีเครื่องปรุงไม่มาก, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง
ง้วน[N] savour, See also: taste, relish, flavour, Syn. รสโอชะ, รสอร่อย, Ant. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ, Example: ง้วนผึ้ง คือ ละอองดอกไม้ที่ผึ้งนำมาสะสมไว้ที่รัง มีสีเหลือง มีรสมัน หอมหวาน
รสชาติ[N] taste, See also: flavour, savour, Syn. รส, Example: การปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้
ชาติรส[N] natural taste, See also: natural flavour, Syn. รสโดยกำเนิด, Notes: (บาลี)
ชูรส[N] flavour, See also: seasoning powder, Syn. ผงชูรส, Example: บางคนนิยมใช้น้ำตาลแทนชูรส, Thai definition: เกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต หรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต มีสูตร HOOC. (CH2)2. CH(NH2). COONa ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้ประโยชน์ในการชูรสอาหาร
กลมกล่อม[ADJ] mellow, See also: full-flavoured, soft, sweet, rich, delicate, ripe, Example: โดยทั่วไปคนภาคกลางรับประทานอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมมีรสหวานเล็กน้อย, Thai definition: ที่เข้ากันพอดี
กอดแข้งกอดขา[V] fawn on, See also: flatter, curry flavour, Syn. เคล้าแข้งเคล้าขา, ประจบประแจง, กอดมือกอดตีน, สอพลอ
กอดมือกอดตีน[V] fawn on, See also: flatter, curry flavour, Syn. ประจบประแจง, กอดแข้งกอดขา, สอพลอ, Example: เขาไม่ชอบกอดมือกอดตีนใคร
สอพลอ[V] fawn on, See also: flatter, curry flavour, suck up to, lick one's boots, Syn. ประจบประแจง, ประจบ, ประจบสอพลอ, Example: ลูกสมุนของเขาช่างสอพลอเหลือเกิน, Thai definition: ประจบประแจงผู้เหนือกว่าด้วยฐานะเป็นต้น ไปในทางที่ถือว่าต่ำช้าเพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพาะ
เครื่องปรุงรส[N] seasoning, See also: relish, condiment, flavouring

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring = flavoring (Am.) ; seasoning   
เข้มข้น[v.] (khemkhon) EN: be full-flavoured ; be rich ; be strong   
เครื่องปรุง[n.] (khreūangprung) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring   FR: ingrédient [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangprung āhān) EN: condiment ; seasoning ; flavouring   FR: condiment [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangprung rot) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer   FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
ลอง[v.] (løng) EN: taste ; try the flavour   FR: goûter
น่ากิน[adj.] (nākin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable   FR: appétissant
ปรุง[v.] (prung) EN: season ; flavour   FR: assaisonner ; accomoder
ปรุงอาหาร[v. exp.] (prung āhān) EN: season food ; make food tasty ; flavour   FR: assaisonner un plat
ปรุงรส[v.] (prung rot) EN: season ; flavour ; flavor (Am.)   FR: assaisonner
ระเหย[v.] (rahoēi) EN: evaporate ; volatilize ; lose flavour   FR: s'évaporer
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang   FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
รสจัด[n. exp.] (rot jat) EN: strong flavour = strong flavor (Am.)   
สิ่งที่ให้กลิ่น[n. exp.] (sing thī hai klin) EN: flavouring   
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)
ต้มส้ม[n.] (tom-som) EN: fish soup with ginger ; sweet and sour soup ; tamarind flavoured soup   
ต้มยำปลาช่อน[n. exp.] (tomyam plāchǿn) EN: tom yam pla chon ; sour and spicy soup with snakehead fish ; hot and sour snake-head fish soup flavoured with lemongrass, lime leave   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flavour    (v) flˈɛɪvər (f l ei1 v @ r)
flavours    (v) flˈɛɪvəz (f l ei1 v @ z)
flavoured    (v) flˈɛɪvəd (f l ei1 v @ d)
flavouring    (v) flˈɛɪvərɪŋ (f l ei1 v @ r i ng)
flavourings    (n) flˈɛɪvərɪŋz (f l ei1 v @ r i ng z)
flavourless    (j) flˈɛɪvələs (f l ei1 v @ l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tán, ㄊㄢˊ, ] bitter taste in wine; rich; full flavoured, #873,079 [Add to Longdo]
原汁原味[yuán zhī yuán wèi, ㄩㄢˊ ㄓ ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ, ] original; authentic; lit. original juices, original flavour [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aroma {n}; Würze {f}; aromatischer Geschmackstoff; Würzessenz | Aromen {pl}flavor [Am.]; flavour [Br.] | flavor [Am.]; flavours [Br.] [Add to Longdo]
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food) [Add to Longdo]
Beigeschmack {m}flavor [Am.]; flavour [Br.] [Add to Longdo]
Geschmack {m}; Geschmacksrichtung {f}flavor [Am.]; flavour [Br.] [Add to Longdo]
Geschmack {m}flavouring [Br.]; flavoring [Am.] [Add to Longdo]
Geschmacksstoff {m}flavouring [Add to Longdo]
Geschmacksverstärker {m}flavour enhancer [Add to Longdo]
Vanillegeschmack {m}vanilla flavour [Add to Longdo]
Wohlgeschmack {m}; Geschmack {m}; Würze {f}flavour [Add to Longdo]
fade; fad {adj}flavorless [Am.]; flavourless [Br.] [Add to Longdo]
geschmacklichflavorful [Am.]; flavourful [Br.] [Add to Longdo]
geschmacklosflavorless [Am.]; flavourless [Br.] [Add to Longdo]
geschmacklosflavourless [Add to Longdo]
geschmacklos {adj}unflavored [Am.]; unflavoured [Br.] [Add to Longdo]
gewürzt {adj}flavored [Am.]; flavoured [Br.] [Add to Longdo]
schmecken nachto flavour of [Add to Longdo]
schmecken nach; riechen nachto flavor of [Am.]; to flavour of [Br.] [Add to Longdo]
würzen; Geschmack gebento flavor [Am.]; to flavour [Br.] [Add to Longdo]
würzig {adj}full-flavoured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle) [Add to Longdo]
わさび醤油;山葵醤油[わさびじょうゆ, wasabijouyu] (n) soy sauce flavoured with grated wasabi (used for sashimi, etc.) [Add to Longdo]
トレハロース[, toreharo-su] (n) trehalose (used in foods as a sweetener, stabilizer and flavor enhancer) (stabiliser) (flavour) [Add to Longdo]
フレーバー(P);フレイヴァー[, fure-ba-(P); fureiva-] (n) flavor; flavour; (P) [Add to Longdo]
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (adv,n) unique or peculiar flavor (flavour) [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P) [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) [Add to Longdo]
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P) [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
甘口[あまくち, amakuchi] (adj-na,n,adj-no) (1) sweet flavour; sweet flavor; mildness; (2) flattery; (3) stupidity [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
口味[こうみ, koumi] (n) taste; flavor; flavour; deliciousness [Add to Longdo]
香味[こうみ, koumi] (n) smell and taste; flavour; flavor [Add to Longdo]
香味料[こうみりょう, koumiryou] (n) flavoring; flavouring; spice [Add to Longdo]
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P) [Add to Longdo]
合わせ醤油;合せ醤油[あわせじょうゆ, awasejouyu] (n) shoyu flavoured with katsuobushi broth; bonito-flavoured soy sauce [Add to Longdo]
合わせ酢;合せ酢[あわせず, awasezu] (n) mixture of vinegar and some other flavouring (i.e. soy sauce, sugar, etc.) [Add to Longdo]
酷がある;濃がある(iK)[こくがある, kokugaaru] (exp,v5r-i) (1) (uk) (See 酷のある) deep (colour); (2) thick (liquid, fluid); (3) full-bodied, rich (flavour) [Add to Longdo]
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink) [Add to Longdo]
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit [Add to Longdo]
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P) [Add to Longdo]
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi [Add to Longdo]
食味[しょくみ, shokumi] (n) taste; flavour; flavor [Add to Longdo]
浸し物[ひたしもの, hitashimono] (n) boiled greens flavored with soy (flavoured) [Add to Longdo]
切山椒;切り山椒[きりざんしょう, kirizanshou] (n) (See 山椒・さんしょう) sweetened mochi flavoured with Japanese pepper [Add to Longdo]
禅味[ぜんみ, zenmi] (n) the flavor of Zen; the flavour of Zen; air or style of disinterestedness [Add to Longdo]
草団子[くさだんご, kusadango] (n) mugwort-flavored rice dumpling (flavoured) [Add to Longdo]
醍醐[だいご, daigo] (n) {Buddh} (See 五味・2) ghee (held to be the greatest of all flavours); the ultimate truth of Buddhism; nirvana [Add to Longdo]
醍醐味[だいごみ, daigomi] (n) (1) the real pleasure (of something); the real thrill; the true charm; (2) (See 醍醐) flavour of ghee; delicious taste; (3) {Buddh} Buddha's gracious teachings [Add to Longdo]
地域色[ちいきしょく, chiikishoku] (n) regional colour (color); regional flavour (flavor) [Add to Longdo]
茶粥[ちゃがゆ, chagayu] (n) tea gruel; tea flavoured rice gruel [Add to Longdo]
茶飯[ちゃめし, chameshi] (n) rice boiled in tea (and) flavored with sake and shoyu (flavoured) [Add to Longdo]
調味[ちょうみ, choumi] (n,vs) seasoning; flavoring; flavouring [Add to Longdo]
土味[どみ, domi] (n) local flavouring [Add to Longdo]
匂い(P);臭い;匂(io)[におい, nioi] (n) (1) (臭い usu. has a negative connotation) odour; odor; scent; smell; stench; (2) aura; whiff; smacks of ...; sense; flavour; flavor; (P) [Add to Longdo]
乳飲料[にゅういんりょう, nyuuinryou] (n) (See 加工乳) milk beverage; milk product with added vitamins or flavour [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) [Add to Longdo]
俳文[はいぶん, haibun] (n) prose with a poetic haiku flavor (flavour) [Add to Longdo]
俳味[はいみ, haimi] (n) subdued taste; refined taste; haiku (poetic) flavor (flavour) [Add to Longdo]
薄口;うす口[うすくち, usukuchi] (n) light (flavor, flavour) [Add to Longdo]
美味[びみ, bimi] (adj-na,n) good flavor; good flavour; delicacy [Add to Longdo]
風味[ふうみ, fuumi] (n) taste; flavor; flavour; (P) [Add to Longdo]
文学的な匂い[ぶんがくてきなにおい, bungakutekinanioi] (n) literary flavor; literary flavour [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top