Search result for

fiats

(69 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiats-, *fiats*, fiat
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fiats มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fiats*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiat[N] คำสั่ง, See also: คำตัดสิน, Syn. decree, edict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiat(ไฟ'เอิท,ไฟ'แอท) n. คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ,คำพิพากษา vt. ตี,ชก,ต่อย
fiat lux(ฟีอาท) L. ให้มีแสงสว่างเกิดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
fiat(n) คำสั่ง,คำพิพากษา,คำตัดสิน,พระบรมราชโองการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiat justitia (L.)ให้เป็นไปตามความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Instead, we sit here, our contracts are canceled, our soldiers vilified, our corporate sovereignty is threatened by congressional fiat.นั่งอยู่ที่นี่ สัญญาของเราถูกยกเลิก ทหารของเราต้องไร้น้ำยา กิจการของเรา ถูกการเมืองเล่นงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Near Magenta you'll find dark blue Fiat Tempra with Pescara plates.ฉันมาร์คเมืองคาสเทลเวคคิโอในแผนที่ไว้ The American (2010)
Potestate et auctoritate, sic fiat.Potestate et auctoritate, sic fiat Swap Meat (2010)
I have some news, there is a new Dodge Viper being announced, and apparently it's going to employ Fiat technology on it, which is...ผมมีข่าว คือรถด็อจ ไวเปอร์ใหม่ ได้ถูกเปิดตัว เห็นได้ชัดว่าพวกเขาใช้ เทคโนโลยีของเฟียต ซึ่ง Episode #18.2 (2012)
Remember the early Fiat Panda, the boxy one that Giugiaro designed, whenever I walk past one of those with a group of friends, we always picked it up and turned it around.จำเฟียตแพนด้ารุ่นก่อนได้มั้ย รุ่นกล่องๆที่ออกแบบโดยกุยไกโร เวลาที่ผมเดินผ่าน พร้อมกับกลุ่มเพื่อนๆ เราจะยกมันแล้วหันอีกทางประจำ Episode #18.2 (2012)
And then there was a Fiat X1/9 that came, which is like a motorised vajazzle, I always think, the X1/9.จากนั้นก็มี เฟียต เอ็กซ์/19 ตามมา ถ้านึกถึงรถสนุกๆ ผมจะคิดถึง เอ็กซ์/19 เสมอ Episode #18.2 (2012)
Then there's this, a copy of the Fiat Panda.จากนั้นก็นี่คือรถ เลียนแบบเฟียต แพนด้า Episode #18.2 (2012)
What I meant was this - the new Fiat Panda.ผมหมายถึงนี่ เฟียต แพนด้าใหม่ Episode #18.3 (2012)
So you're saying, the Fiat Panda's good because it crashes more easily?นายจะบอกว่า เฟียต แพนด้านั้นดี เพราะมันคว่ำง่ายใช่มั้ย Episode #18.3 (2012)
Now, last week you may remember we asked James May to test an exciting, fast Vauxhall and he ended up reviewing a slow, small Fiat.เอาละ คุณอาจจะจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้ว เราให้เจมส์ เมย์ทดสอบรถว็อกซ์ฮอล และสุดท้ายเขาก็ไปวิจารณ์เฟียตคันเล็กๆ Episode #18.4 (2012)
General Motors, Ford and Fiat and Peugeot and Renault.เจเนอรัล มอเตอร์ ฟอร์ดและเฟียต และเปอร์โยต์และเรย์โนลต์ Episode #18.4 (2012)
He got into a car. A '86 Fiat.เขาเข้าไปในรถ Hotel Transylvania (2012)
Yeah, I know. EM field, fIatIine. I got it.Doug? Deja Vu (2006)
A dark blue Fiat 132.Ein dunkelblauer Fiat 132. Man of Iron (1981)
- Let there be light.Fiat Lux! The Skin (1981)
You become a doorstop for a guy named Vinnie.Du wirst Türstopper für irgendeinen Mafiatypen. The Survivors (1983)
You know that, after our deal with Fiat.Das wissen Sie doch seit unserem Deal mit FiatDétective (1985)
Stay away from the Fiat.Bleib von dem Fiat weg. National Lampoon's European Vacation (1985)
They're not professional athletes.Keine Profiathleten. The Whole Nine Yards (1988)
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra...Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra... The Tenth Man (1988)
Nickname, "The Mule." The only pro athlete from here.Der erste Profiathlet dieser Gegend. Ace Ventura: Pet Detective (1994)
He played the mob guy in Cyclone.Er spielte den Mafiatypen in, Cyclone". Get Shorty (1995)
There's a mob guy.Da ist noch der Mafiatyp. Get Shorty (1995)
In the period that followed the fall of 1980, sales of FIAT continued to rise.In der Periode, die auf den Herbst 1980 gefolgt ist, sind die Verkäufe von Fiat weiter gestiegen. La seconda volta (1995)
In 1979, Fiat controlled 63% of the Italian market and 10% of the European market.Im Jahr 1979 kontrollierte Fiat 63% des italienischen Marktes und 10% des europäischen Marktes. La seconda volta (1995)
"Fiat just provided a mask"FIAT har nur eine Maske gestellt. La seconda volta (1995)
Pushers, mafia, dealers everywhere... no way.Da sind nur Dealer und Mafiatypen! Swallowtail Butterfly (1996)
We're gonna need every man we can get if we're gonna shackle with those Wiseguys.Wir brauchen jeden Mann den wir kriegen können, wenn wir die Mafiatypen erledigen wollen. God's Chillin' (1997)
Marge, Marge, what do you think? Little Cinquecento with my dad's money?Was meinst du, ein Fiat 500 von Papas Geld? The Talented Mr. Ripley (1999)
That, my friend, will mash up through the engine block of a Flat Uno, no problem.Das, mein Freund, würde den Motorblock eines Fiat Uno zerlegen, kein Problem. Chaos (1999)
- Yeah. Right here you got a '53 Fiat Vignale.Und hier, ein '53er Fiat Vignale. Gone in 60 Seconds (2000)
Then the tractor disappeared a brand new, red, Fiat Agri.Dann verschwand der Trecker. Ein roter Fiat Agri, fast neu. Detector (2000)
Yes, it's a red tractor, a Fiat Agri.Ja, es ist ein roter Trecker, ein Fiat Agri. Detector (2000)
Fiat lux!Fiat lux! Out of My Mind (2000)
Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuumEcce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum et verbum caro factum est et habitavit in nobis... Tosca (2001)
Because it's flattering!Weil es fIattering! The One Where They're Up All Night (2001)
I'm very flattered, but I'm engaged.Ich bin sehr fIattered, aber ich bin verlobt. The One with Joey's Award (2001)
We had to sleep in the back of a Fiat.Wir mussten auf dem Rücksitz eines Fiats schlafen. Dog Day Afternoon (2001)
Wow, this is really, really flattering.Wow, das ist really, really fIattering. The One with the Pediatrician (2002)
Agnelli, Fiat...Agnelli, Fiat... The Best of Youth (2003)
After 50 days of striking at FIAT, in which many have intervened by blocking the production line, represents a high point for the organization achieved to date by the worker class."Ihnen gingen 50 Tage Kampf bei FIAT voraus, den die Arbeiter unterstützten. Die Produktion wurde stillgelegt. Es war das größte politische Engagement, das es bei den Arbeitern je gab." The Best of Youth (2003)
Fiat is 7 billion lira in debt.FIAT hat sieben Billionen Schulden. The Best of Youth (2003)
They looked like made guys to me.Die sahen nach Mafiatypen aus. No Mas (2003)
Was this before or after the two made men made you clear out?War das, bevor oder nachdem die beiden Mafiatypen Sie bedroht haben? No Mas (2003)
Fiat?62er Fiat 1500. Le convoyeur (2004)
And by multinationals like Esso, Fiat, IBM,Multis wie... Esso, Fiat, IBM, Social Genocide (2004)
Greetings motherAlso, pfiat di, Mama. - Pfiat di! Summer Storm (2004)
I think you should talk about people who name their kids names that they ain't never gon' live up to, like a Porsche that look like a Buick and a Mercedes that look like a doggone Pinto!Leute, die ihren Kindern viel zu große Namen geben, so wie Porsche und Mercedes, und dann wird nur ein Fiat draus. Beauty Shop (2005)
Such flutterings and spasms all over me!HerzfIattern und Zittern am ganzen Körper! Pride & Prejudice (2005)
It got me my Fiat.Es brachte mir meinen FiatChinatown (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat   FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; fiat   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIAT    F AY1 AE0 T
FIATO    F IY0 AE1 T OW0
FIATO    F Y AE1 T OW0
FIAT'S    F IY1 AE2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiat    (n) (f ai1 a t)
fiats    (n) (f ai1 a t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anordnung {f}; Gebot {n}; Befehl {m}; Erlass {m} | Anordnungen {pl}; Gebote {pl}fiat | fiats [Add to Longdo]
Genehmigung {f}; Billigung {f}; Plazet {n}fiat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不換紙幣[ふかんしへい, fukanshihei] (n) unconvertible paper money; fiat money [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法定货币[fǎ dìng huò bì, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] fiat currency [Add to Longdo]
菲亚特[Fēi yà tè, ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ, / ] Fiat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top