ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feel sick

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feel sick-, *feel sick*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ya know, some feel sick at first.ยาทราบบางคนรู้สึกไม่สบายใน ตอนแรก In the Heart of the Sea (2015)
Mum, I took the pills but I feel sick again.แม่ ผมกินยาแล้ว แต่ผมรู้สึกไม่สบายเลย The Babadook (2014)
Your eyes are frightening. I feel sick listening to your voice.สายตาของแกมันสกปรก ได้ยินเสียงแกแล้วฉันจะอาเจียน A Muse (2012)
I feel sick about fighting with you.ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่ทะเลาะกับเธอ CTRL:A (2012)
You feel sick yet?คุณรู้สึกว่าเป็นหวัดรึยัง What Remains (2011)
You don't feel sick You're not pregnantอร่อยใช่ไหม? Little Black Dress (2011)
I feel sick and my hands won't stop shaking.รู้สึกไม่สบาย มือก็ยังไม่หายสั่นเลย A Lonely Place to Die (2011)
I don't feel sick and am fine.ผมไม่ได้ป่วย และยังสบายดี The Birth of the Rich (2010)
It came over me like a wave, and it made me feel sick too, just like that time I drank Kahlúa.มันกระเพื่อมฉันเหมือนคลื่นเลย แล้วทำให้ฉันรู้สึกป่วยด้วย เหมือนกับตอนที่ฉันดื่มคาลูยา Bad Blood (2010)
I feel sick are you ok?ฉันรู้สึกไม่สบาย คุณเป็นอะไรไหม Sapuri (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feel sickDoes anyone feel sick?
feel sickDo you feel sick?
feel sickExcuse me, but I feel sick.
feel sickHalfway through the lecture, she began to feel sick.
feel sickI feel sick whenever I see blood.
feel sickI feel sick when I get up in the morning.
feel sickLet me know in case you feel sick.
feel sickMiss! I feel sick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะอืดพะอม[V] feel nauseate, See also: feel sick, Syn. คลื่นเหียน, Example: เขาทำท่าจะอาเจียน แต่ก็ไม่ได้อาเจียน พะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบสติอารมณ์อยู่เฉยๆ, Thai definition: อยากอาเจียน
เหียน[V] feel nauseous, See also: feel sick, be affected with nausea, be nauseated, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, Example: ระยะนี้เธอมักจะคลื่นเหียนอาเจียนบ่อยๆ จนผิดสังเกต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick   FR: avoir des nausées
ป่วย[v.] (pūay) EN: be ill ; be sick ; be unwell ; ail ; get ill ; feel sick ; have a fever ; feel unwell   FR: être malade ; tomber malade ; être souffrant ; être indisposé ; ne pas se sentir bien

Japanese-English: EDICT Dictionary
きしょい;キショイ[, kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird [Add to Longdo]
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
胸が悪くなる[むねがわるくなる, munegawarukunaru] (exp) to feel sick; to be nauseated [Add to Longdo]
吐き気を催す[はきけをもよおす, hakikewomoyoosu] (exp,v5s) to feel nauseated; to feel sick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top