ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhilaration

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhilaration-, *exhilaration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
exhilarationI got really into it, and I just can't forget the exhilaration of becoming one with the audience.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The exhilaration one must feel to know such power.ผู้ที่เบิกบานในใจต้องรู้สึกถึงพลังนี้ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
But the exhilaration was too great, so he flew higher and higher until the sun melted his wings and he fell into the sea.แต่ความปิติยินดีมีมากเกินไป เขาจึงบินสูงขึ้นและสูงขึ้นไป จนกระทั่งแสงแดดละลายปีกเขา Kong: Skull Island (2017)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhilaration \Ex*hil`a*ra"tion\, n. [L., exhilaratio.]
   1. The act of enlivening the spirits; the act of making glad
    or cheerful; a gladdening.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being enlivened or cheerful.
    [1913 Webster]
 
       Exhilaration hath some affinity with joy, though it
       be a much lighter motion.       --Bacon.
 
   Syn: Animation; joyousness; gladness; cheerfulness; gayety;
     hilarity; merriment; jollity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhilaration
   n 1: the feeling of lively and cheerful joy; "he could hardly
      conceal his excitement when she agreed" [syn:
      {exhilaration}, {excitement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top