ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erschrecken

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erschrecken-, *erschrecken*
German-Thai: Longdo Dictionary
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ
erschrecken(vt) |erschreckte, hat erschreckt, jmdn.| ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกใจหรือกลัว เช่น Der plötzliche Tsunami hat mich furchtbar erschreckt. สึนามิที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้ฉันตกใจมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erschrecken {n}fright [Add to Longdo]
erschrecken; einen Schrecken einjagen | erschreckend; einen Schrecken einjagend; schreckenerregend | erschreckt | er/sie erschreckt | ich/er/sie erschreckte | er/sie hat/hatte erschrecktto frighten; to scare | frightening; scaring | frightened; scared | he/she frightens; he/she scares | I/he/she frightened; I/he/she scared | he/she has/had frightened [Add to Longdo]
erschrecken | er/sie erschreckt | ich/er/sie erschreckteto startle; to horrify; to terrify | he/she horrifies; he/she terrifies | I/he/she horrified; I/he/she terrified [Add to Longdo]
erschrecken (über; vor); sich erschrecken | erschreckend | erschrocken | du erschrickst | er/sie erschrickt | ich/er/sie erschrak | er/sie ist/war erschrocken | ich/er/sie erschräketo be frightened (at; by); to get frightened | being frightened | been frightened | you are frightened | he/she is frightened | I/he/she was frightened | he/she has/had been frightened | I/he/she would be frightened [Add to Longdo]
erschreckend; Furcht einflößendterrifying [Add to Longdo]
erschreckend schönbeautific [Add to Longdo]
erschreckend; ängstlich; schaurig {adj} | erschreckender | am erschreckenstenscary | scarier | scariest [Add to Longdo]
erschreckend {adv}horrifyingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  erschrecken /ɛrʃrɛkən/
   appal; to frighten; to horrify; to scare; to startle; to terrify

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Erschrecken /ɛrʃrɛkən/ 
   fright

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top