ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erklären

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erklären-, *erklären*
German-Thai: Longdo Dictionary
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erklären | erklärend | erklärtto explain | explaining | explained [Add to Longdo]
erklären; verkündigen; kundtun | erklärend; verkündigend; kundtuend | erklärt; verkündigt; kundgetanto declare | declaring | declared [Add to Longdo]
erklären; ansehen alsto give an account of [Add to Longdo]
erklären; nachweisento account for [Add to Longdo]
erklären; entscheiden [jur.]to adjudge [Add to Longdo]
erklären | erklärendto expound | expounding [Add to Longdo]
erklären | erklärend | erklärtto profess | professing | professes [Add to Longdo]
erklärendexplanatory [Add to Longdo]
erklärendmelding [Add to Longdo]
erklärend {adj}expository [Add to Longdo]
erklärenddeclaratory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  erklären /ɛrklɛːrən/
   to account for; to declare; to explain; to expound; to give an account of; to meld; to profess; to state

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top