ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

episcopacy

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -episcopacy-, *episcopacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
episcopacy[N] การปกครองคณะสงฆ์โดยสังฆนายก เช่น ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก, Syn. bishopric

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Episcopacy \E*pis"co*pa*cy\, n. [See {Episcopate}.]
   Government of the church by bishops; church government by
   three distinct orders of ministers -- bishops, priests, and
   deacons -- of whom the bishops have an authority superior and
   of a different kind.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 episcopacy
   n 1: the collective body of bishops [syn: {episcopacy},
      {episcopate}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

episcopacy

 


  

 
episcopacy
 • การปกครองคณะสงฆ์โดยสังฆนายก เช่น ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top