ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encouragements

EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encouragements-, *encouragements*, encouragement
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา encouragements มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *encouragements*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encouragement[N] การให้กำลังใจ, See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Syn. cheer, reassurance, support

English-Thai: Nontri Dictionary
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I gave a message of encouragement, you passed it along, now we'll see.ผมส่งข้อความให้กำลังใจผู้คน คุณส่งข้อความต่อ Oh, God! (1977)
Not one hint of encouragement. Not one scrap of validation.ไม่ได้หนึ่งคำใบ้ของการให้กำลังใจ ไม่หนึ่งเศษของการตรวจสอบ The Birdcage (1996)
(shouts of encouragement)แต่ผมอยากได้กลิ่นควันพิษนั่น Fight Club (1999)
Just because I give a little fledgling some encouragement does not mean that I am neglecting you.ผมมาสนับสนุนเด็กใหม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทอดทิ้งคุณนะ Swimming Pool (2003)
Few of us are secure enough to be in love without proper encouragement.พวกเราไม่กี่คนหรอกที่มั่นใจในตัวเอง หาความรักโดยไม่มีแรงกระตุ้น Pride & Prejudice (2005)
If you're together, you can lend each other support and encouragement.ถ้าเจ้าทั้งสองอยู่ด้วยกัน เจ้าสามารถ ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้ Episode #1.42 (2006)
You got anymore words of encouragement or are you just here to gloat?มีกำลังใจให้กันบ้างมั้ย หรือแค่มายืนชม? I Had a Dream (2008)
Yes. You are the embodiment of encouragement.ใช่ คุณเป็นศูนย์รวม ของการให้กำลังใจ The Sleep of Babies (2008)
But you must not listen to others' encouragement for you to be a hero.แต่เธอ ต้องไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นยุยง ให้เธอเป็นฮีโร่. Episode #1.9 (2008)
WhitIey needed some encouragement but he told my man everything.Whitley ต้องการกำลังใจแต่เขาบอกคนของผมทุกอย่าง 24: Redemption (2008)
A little warmth and encouragement would have been nice.ให้ความอบอุ่นกับกำลังใจจะดีกว่ามั้ย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Here's some encouragement.นี้จะทำให้คุณอ่านมัน วิลสัน! The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
So, word around the Kgale Shopping Centre is that you no longer need my encouragement.แล้วไปเดินรอบห้างการ์เล่ย์เซ็นเตอร์ เธอไม่จำเป็นต้องการกำลังใจจากฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
S confidenceomes from a Lifetime of encouragement and praise.ให้เดานะ สำหรับเธอแล้ววันเกิดหมายถึงปากกาด้ามใหม่ Carrnal Knowledge (2009)
I want to audition for the wicked solo. (murmured encouragement)ผมอยากออดิชั่นเพื่อร้องนำ Wheels (2009)
Only he was giving me words of encouragement,not screaming in my ear.แต่เขาให้แรงบันดาลใจฉัน ไม่ใช่ตะโกนใส่หูฉันเหมือนบางคน Invest in Love (2009)
With some encouragement.ด้วยความช่วยเหลือนิดหน่อย Holocron Heist (2009)
And Raj Koothrappali for their support and encouragement in this enterprise.แล้วก็ราจ คูเทรปพาลี สำหรับความช่วยเหลือ และความกล้าหาญ ในการกระทำครั้งนี้ด้วย The Vengeance Formulation (2009)
A few words of encouragement from youบางส่วนมาจากการให้กำลังใจของคุณ Lost (2010)
She needs encouragement to make the right decisions about her future.เธอต้องการกำลังใจอย่างมาก ในการตัดสินใจต่ออนาคตของเธอ Widening Gyre (2010)
She could offer support and encouragement day and night.เธอให้การสนับสนุนและให้กำลังใจทั้งกลางวันและกลางคืน Today I Do (2011)
Baek Ja Eun, hwaiting! (Hwaiting = fighting, a cheer used by koreans for encouragement)แบ็คจาอึน สู้ๆ Ojakgyo Brothers (2011)
Is that your idea of encouragement?เนี่ยเหรอ คำให้กำลังใจของคุณ Lockout (2012)
Honestly, David, I'm sure your heart is in the right place, but the last thing she needs right now is words of encouragement from you.บอกตามตรง เดวิด ฉันแน่ใจว่า คุณมีความตั้งใจดี แต่สิ่งสุดท้ายที่เธอจะต้องการตอนนี้คือ คำพูดให้กำลังใจจากคุณ The Stable Boy (2012)
You need to give that boy more encouragement.คุณต้องให้กำลังใจไอ้เด็กนั้นมากๆ She Knows (2012)
Without the encouragement and support from you and her friends in Glee,เพราะขาดกำลังใจ และการสนับสนุน จากนายและเพื่อนๆ ในชมรมร้องเพลง Glee, Actually (2012)
Yes, but if I'm not mistaken, he'll be one of the finest, and I'm determined he'll receive nothing but encouragement from me.แต่ข้าว่าเขาต้องเป็นอัศวิน ที่ดีเยี่ยมที่สุดคนหนึ่ง และข้าหมายมั่นไว้ว่าจะสนับสนุนเขา ไปให้ถึงจุดนั้น The Disir (2012)
That's just the encouragement I need.นั่นเป็นเพียงการให้กำลังใจที่ฉันต้องการ. The To Do List (2013)
He's at an important juncture right now so all I did was offer him some words of encouragement.เขาค่อนข้างอยู่ในช่วงวิกฤติ ฉันจึงให้กำลังใจเขาน่ะคะ The After-Dinner Mysteries (2013)
I know, but there's no such thing as too much encouragement when you're on the mend.ชั้นรู้ แต่ไม่มีสิ่งไหนที่ให้กำลังใจเยอะเกินไปหรอก เวลาที่คนเรารักษาตัวอยู่ Mona-Mania (2013)
I'll need a bit more... encouragement.ผมต้องการมากขึ้นอีกหน่อย... เป็นสิ่งจูงใจน่ะ Dead to Me (2013)
Um, how much more "encouragement" do you need?เอ่อ คุณต้องการ "แรงจูงใจ" มากขนาดไหนล่ะ? Dead to Me (2013)
Look, I've been trying to be nice and give you some encouragement, but I can see now that that's really not gonna help you.ฟังนะ ฉันพยายามจะทำตัวสุภาพ และให้กำลังใจคุณ แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า มันไม่ได้ช่วยคุณเท่าไหร่เลย Magnum Opus (2013)
Really, your encouragement means the world.จริงๆแล้วกำลังใจจากคุณ มีความหมายมากที่สุด เธอเก่งนะ Gone Girl (2014)
In 1661, the talented young Isaac entered Trinity College at Cambridge University where he was a consistently lousy student, one without friends or a loving family to provide any warmth or encouragement.ใน 1661, ไอแซคหนุ่มที่มีความ สามารถเข้ามา วิทยาลัยทรินิตี้ ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเขาเป็นนักเรียนหมัดอย่างต่อเนื่อง When Knowledge Conquered Fear (2014)
Your encouragement is much appreciated.กำลังใจของคุณ ผมซาบซึ้งมาก Size Matters (2014)
I'm offering encouragement. I'm like, "Yes, we can do this." "This isผมให้กำลังใจเขาบอกว่า "เราทำได้ แบบนี้ดีแล้ว" Meru (2015)
If you ignore my encouragement, then I'll start kicking you.แต่ถ้าเธอยังไม่ลุก ฉันจะเตะเธอจริงๆ This Beautiful Fantastic (2016)
I needed encouragementโดนชมดังๆเวลาฟัง Beauty and the Beast (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encouragementMany letters of encouragement refreshed my sad heart.
encouragementMy advice acted as an encouragement to her.
encouragementShe didn't utter a single word of encouragement.
encouragementWithout your encouragement, I should have given up the plan.
encouragementYour encouragement will draw her out.
encouragementYour words of encouragement meant a lot to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงจูงใจ[N] incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
สิ่งจูงใจ[N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
ทำขวัญ[V] perform ceremony for encouragement, Example: พราหมณ์กำลังทำขวัญให้นาคที่กำลังจะบวช, Thai definition: ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญมาอยู่กับตัว
การเร้า[N] stimulation, See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement, Syn. การกระตุ้น, การปลุกเร้า, การเร่งเร้า, Example: คอมพิวเตอร์เกมนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 อย่างคือการท้าทายให้อยากเอาชนะ และการเร้าอารมณ์ด้วยภาพแสงสีและเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOURAGEMENT EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encouragement (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənt (i1 n k uh1 r i jh m @ n t)
encouragements (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənts (i1 n k uh1 r i jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖励[jiǎng lì, ㄐㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] reward (as encouragement), #2,312 [Add to Longdo]
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, / ] prize; award; encouragement, #2,703 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmunterung {f}; Ermunterung {f}; Zuspruch {m}encouragement [Add to Longdo]
Einsatz {m}encouragement [Add to Longdo]
Ermutigung {f}encouragement [Add to Longdo]
Sie müssen ihm den Rücken stärken.You must give him encouragement. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
学問の奨め[がくもんのすすめ, gakumonnosusume] (n) encouragement of learning [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧学[かんがく, kangaku] (n,vs) encouragement of learning [Add to Longdo]
勧業[かんぎょう, kangyou] (n) (encouragement of) industry; (P) [Add to Longdo]
勧工[かんこう, kankou] (n) encouragement of industry [Add to Longdo]
勧奨[かんしょう, kanshou] (n,vs) encouragement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
勧賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) praise and encouragement [Add to Longdo]
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
気付け[きつけ;きづけ, kitsuke ; kiduke] (n) (1) encouragement; bringing around; resuscitation; (2) stimulant; tonic; restorative; (3) (in) care of [Add to Longdo]
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]
激励[げきれい, gekirei] (n,vs,adj-no) encouragement; (P) [Add to Longdo]
激励演説[げきれいえんぜつ, gekireienzetsu] (n) speech of encouragement; pep talk [Add to Longdo]
激励会[げきれいかい, gekireikai] (n) encouragement rally; pep rally; spirit rally [Add to Longdo]
鼓吹[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement [Add to Longdo]
鼓舞[こぶ, kobu] (n,vs) inspiration; encouragement; (P) [Add to Longdo]
鼓舞激励[こぶげきれい, kobugekirei] (n) encouragement [Add to Longdo]
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P) [Add to Longdo]
助勢[じょせい;すけぜい, josei ; sukezei] (n,vs) encouragement; backing; reinforcements [Add to Longdo]
奨学[しょうがく, shougaku] (n) encouragement to study; (P) [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
奨励賞[しょうれいしょう, shoureishou] (n) encouragement award; honorable mention (award); honourable mention [Add to Longdo]
殖産興業[しょくさんこうぎょう, shokusankougyou] (n) promotion of industry; encouragement of new industry [Add to Longdo]
振起[しんき, shinki] (n,vs) encouragement; stimulation [Add to Longdo]
振興[しんこう, shinkou] (n,vs) promotion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
声援[せいえん, seien] (n,vs) encouragement; cheering; support; (P) [Add to Longdo]
促進[そくしん, sokushin] (n,vs,adj-no) promotion; acceleration; encouragement; facilitation; spurring on; (P) [Add to Longdo]
働きかけ;働き掛け[はたらきかけ, hatarakikake] (n) pressure; encouragement; urging; promoting [Add to Longdo]
督励[とくれい, tokurei] (n,vs) encouragement; urge [Add to Longdo]
鞭撻[べんたつ, bentatsu] (n,vs) (1) encouragement; enthusiasm; urging; (2) (See ご鞭撻) chastising by whipping [Add to Longdo]
励まし[はげまし, hagemashi] (n,adj-no) (See 励み) encouragement (as an abstract concept); stimulation; (P) [Add to Longdo]
励み[はげみ, hagemi] (n) (often as 励みになる) (See 励まし) (act of) encouragement; stimulus; incentive; (P) [Add to Longdo]
励声[れいせい, reisei] (n) shouts of encouragement [Add to Longdo]
励声一番[れいせいいちばん, reiseiichiban] (n) giving cries of encouragement at a critical moment [Add to Longdo]
励声叱咤[れいせいしった, reiseishitta] (n,vs) cries of encouragement; shouting encouragement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top