ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encodes

   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encodes-, *encodes*, encode
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา encodes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *encodes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encode[VT] เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, Syn. encipher, encrypt, Ant. decode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encodeเข้ารหัสหมายถึง การแปลงข้อมูลเป็นรหัส เช่น ตัวเลข 2 จะเข้ารหัสบีซีดี (BCD) เป็นเลขฐานสอง 0010 เป็นต้น
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encodeเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encodeเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encoderตัวเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encoderตัวเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encode1. การเข้ารหัส 2. การลงรหัส
การเข้ารหัส เช่น เข้ารหัสลับข้อมูลสำหรับใช้ส่งในระบบโทรคมนาคม ในกรณนี้มีความหมายเหมือนกัน encryt การลงรหัส คือ การเปลียนรูปแบบของข้อมูลจากแบบหนึ่งเป็ีนอีกแบบหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
encode (vt ) Accounting. ทำการบันทึก บันทึกข้อมูล
See also: S. Record,Save, R. Record

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Encoder KandiEncoder Kandi Episode #1.8 (2006)
Encoder cool_dramaEncoder cool_drama Episode #1.9 (2006)
I tried three different encoding arrays.ลองขยายขอบเขตรึยัง Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Those pictures you saw were encoded with secrets.ภาพพวกนั้นเป็นข้อมูลลับที่เข้ารหัสไว้ Pilot (2007)
He worked on the encoding process for the Intersect.ข้อมูลที่ไบรซ์ทำลายไป ที่ตอนนี้อยู่ในหัวคุณนั่นแหละ Chuck Versus the Helicopter (2007)
The encoding is special.พอลองถอดภาพดู Chuck Versus the Alma Mater (2007)
You even aced the last section-- encoded images.แต่พาร์ตสุดท้ายก็ได้เต็ม ถอดรหัสภาพ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Encoder scarlett0512Encoder scarlett0512 If in Love... Like Them (2007)
Encoder doggieusa\i1}Encoder doggieusa Flowers for My Life (2007)
¨Encoded And Shared¨ by *Pirata-Tuga* .[Tuga:บรรยายไทยโดย truemove26, helper, nuchanuchy, boat, mentoz ferytale, guskung, montienn, um2you Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Playfair ciphers encode letters in pairs. This could prove his story.ใช่ รหัสเป็นแบบอักษรคู่ นี่จะยืนยันเรื่องของเขาได้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Agent Larkin has learned that Fulcrum hired Von Hayes, a wealthy software magnet, to decrypt the chip and deliver the encoded information back to them.เอเจนท์ ลาร์กิน รู้มาว่า ฟัลครั่ม ได้ว่าจ้าง วอน เฮย์ เจ้าพ่อซอฟท์แวร์ เพื่อถอดรหัส ชิป และดึงข้อมูลให้พวกเค้า Chuck Versus the Break-Up (2008)
EACH LETTER IS ASSIGNED A BIT STRING OF 5 BINARY DIGITS. THIS COMBINATION YIELDS 32 POSSIBLE ENCODINGS.เขาดูเหมือนจริงมาก The Angel Maker (2008)
Satellites picked up an encoded communication signal from the group that attacked us.ดาวเทียมได้จับการเข้ารหัสสัญญาสืีอสารจากกลุ่มที่ต่อต้านเรา Odyssey (2008)
I've never seen encoding like this.ผมไม่เคยเห็นการเข้ารหัสแบบนี้เลย ผมหมายความว่า.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The CIA designed it to implant intelligence directly into agents through encoded images.CIA ได้ออกแบบมันมา เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดทุกอย่างโดยตรงกับสายลับ ผ่านรหัสภาพพวกนี้ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Chevron one encoded.รหัส หมายเลขหนึ่ง เข้าที่ Air: Part 1 (2009)
Chevron six encoded.รหัสที่ 6 เชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
Chevron seven encoded. [clanking] Chevron seven locked.รหัสที่ 7 เชื่อมต่อ ีรหัสที่ 7 ล๊อค รหัสที่ 8 เชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
Chevron nine encoded. [electricity sparking] W-what's going on?รหัสที่ 9 เชื่อมต่อ เกิดอะไรขึ้น? Air: Part 1 (2009)
Chevron four encoded...รหัสที่ 4 เชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
Then encoded a phone number for you to find.แล้วเข้ารหัสมือถือให้นาย ตามหาตัวเขาเจอ Let No Man Put Asunder (2010)
But notebook would undoubtedly be encoded, So how then to break the code?But notebook was, no doubt, encrypted. How to guess the code? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Blake probably encoded them to protect his dive sites.เบลคคงเข้ารหัสไว้ เพื่อป้องกันแหล่งดำน้ำของเขา Mea Makamae (2011)
I sent that message to Washington this morning, of course it was encoded.ผมส่งข่าวนั้นไปวอชิงตันแล้วเมื่อเช้า แน่นอน มันถูกส่งเป็นรหัส Captain America: The First Avenger (2011)
Movie Encoded By cool guyภาพยนตร์เข้ารหัสโดยผู้ชายที่เย็น Killing Them Softly (2012)
He sent me backups, all encoded, so I don't know what's on them, but... what he told me.นี่คือต้นฉบับทั้งหมด เขาส่งให้ฉันทำสำรองไว้ทั้งหมด Magus (2012)
This is everything you always wanted to know about your biological parents, and it's encoded in case you're thinking of the smash and grab.นี่คือสิ่งที่เธออยากจะรู้มาตลอด เกี่ยวกับพ่อแม่แท้ๆของเธอ และมันก็ถูกล็อคไว้เผื่อกรณีที่คุณคิดจะขโมยมัน We'll Always Have Bourbon Street (2012)
I sent you all an e-mail this morning in which I encoded 3DPS-like data to identify you.ผมส่งคุณ e-mail เช้าน ที่ฉันเข้ารหัสข้อมูล 3DPS เหมือน เพื่อระบุตัวคุณ. Paranoia (2013)
I sent you all an e-mail this morning in which I encoded 3DPS-like data to identify you.ผมส่งคุณ e-mail เช้าวันน ที่ฉันเข้ารหัสข้อมูล 3DPS เหมือน เพื่อระบุตัวคุณ. Paranoia (2013)
It'd shut down the entire system, and at that point... you can encode a new President, yes.มันจะปิดตัวลงทั้งระบบ และที่จุดนั้น ... คุณสามารถเข้ารหัสประธานาธิบดีคนใหม่ใช่. Elysium (2013)
On krypton, the genetic of every being yet to be born, is encoded in the register of citizens.บนดาวคริปตัน ต้นแบบพันธุกรรมทุกชีวิตที่จะเกิด จะเข้ารหัสไว้ในข้อมูลประชากร Man of Steel (2013)
So because no letter can be encoded as itself, there's already a handful of settings that can be rejected at the outset.เพราะว่าไม่มีจดหมายฉบับไหน ที่จะถูกเข้ารหัสได้เอง มีแค่การตั้งค่า เพียงหยิบมือที่ถูก ตัดออกในตอนเริ่มต้นอยู่แล้ว The Imitation Game (2014)
We've encoded our stories in radio waves and beamed them into space.เราได้เข้ารหัสเรื่องราว ของเราในคลื่นวิทยุ และยิ้มให้พวกเขาเข้ามาในพื้นที่ The Immortals (2014)
The person who encodes the message has the key, so does the person who decodes it.โดยคนที่เข้ารหัสมันจะมีคำที่เป็นกุญแจชุดหนึ่ง และคนถอดรหัสก็ต้องมีอีกชุดหนึ่ง Orange Blossom Ice Cream (2014)
Your message code is "unsung heroes," I believe.Ihr Nachrichtencode ist "Unbesungene Helden". How to Cook a German Goose by Radar (1966)
"Luftwaffe Code Book." Top Secret.Das Luftwaffencodebuch. - Geheim ist das. The Tower (1967)
Code 1 emergency, that's a disaster call.- Code eins. Ein Katastrophencode. The Trouble with Tribbles (1967)
Voice code.- Stimmencode. The Bunker: Part 1 (1969)
Voice code.Stimmencode. The Bunker: Part 2 (1969)
We are through playing the game according to your foolish code.Dass wir das Spiel nach dem Ehrencodex spielen, haben wir hinter uns. Squeeze Play (1970)
What's the combination?Wie lautet der Zahlencode? The Anderson Tapes (1971)
They said to tell them the combination.Sie wollten den Zahlencode wissen. The Anderson Tapes (1971)
This is M. We've cracked the code for disarming the warheads but we've only got five hours to find the second bomb.HieristM. WirhabendenCodefürdas Entschärfen der Sprengköpfe geknackt aberwirhabennurfünfStunden, um die zweite Bombe zu finden. Never Say Never Again (1983)
Get the missile codes, I'll be in touch.Beschaffen Sie die Raketencodes, ich kontaktiere Sie wieder. J. Edgar's Ghost (1985)
I'm familiar with most Earth codes and...Captain, ich kenne die meisten Erdencodes... Up the Long Ladder (1989)
Look, in case you hadn't heard, Dalton, there's something called an honor code at this school, all right?Falls du es nicht weißt, es gibt einen Ehrencode an der Schule. Dead Poets Society (1989)
It's the code, the rebel code.Es ist der Code, der Rebellencode. Far and Away (1992)
Anybody remember how to defeat an electronic key pad?Weiß irgendwer, wie man einen Tastencode knackt? Sneakers (1992)
You give us the gene code...Sie geben uns den Gencode... The Chase (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encodIs it true that the iTunes' MP3 encoder has poor sound quality?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ารหัส[V] encoded, Syn. ใส่รหัส, Ant. ถอดรหัส, Example: พวกสายลับกำลังเข้ารหัสเอกสารสำคัญอยู่, Thai definition: เปลี่ยนข้อความหรือเครื่องหมายธรรมดา ให้เป็นข้อความหรือเครื่องหมายลับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]
เข้ารหัส[v.] (khao rahat) EN: encode   FR: coder ; encoder

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCODE EH0 N K OW1 D
ENCODED EH0 N K OW1 D IH0 D
ENCODING EH0 N K OW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encode (v) ˈɪnkˈoud (i1 n k ou1 d)
encoded (v) ˈɪnkˈoudɪd (i1 n k ou1 d i d)
encodes (v) ˈɪnkˈoudz (i1 n k ou1 d z)
encoding (v) ˈɪnkˈoudɪŋ (i1 n k ou1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国标[guó biāo, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ, / ] Guobiao (encoding standard), #21,790 [Add to Longdo]
加码[jiā mǎ, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ, / ] to raise the price of commodities; to raise stakes (in gambling); to increase a position (e.g., in futures markets); to encode; mark-up, #39,133 [Add to Longdo]
乱码[luàn mǎ, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] mojibake (nonsense characters from misrendering an encoding) [Add to Longdo]
二进制编码[èr jìn zhì biān mǎ, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] binary code; binary encoding [Add to Longdo]
内码[nèi mǎ, ㄋㄟˋ ㄇㄚˇ, / ] to encode [Add to Longdo]
国家标准码[guó jiā biāo zhǔn mǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, / ] Guo Biao or GB, the standard PRC encoding, abbr. 國標碼|国标码 [Add to Longdo]
国标码[guó biāo mǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ ㄇㄚˇ, / ] Guo Biao or GB, the standard PRC encoding, abbr. for 國家標準碼|国家标准码 [Add to Longdo]
曼彻斯特编码[Màn chè sī tè biān mǎ, ㄇㄢˋ ㄔㄜˋ ㄙ ㄊㄜˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] Manchester encoding [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchstabencode {m}letter code [Add to Longdo]
Codec {m}; Bauteilsatz bestehend aus Encoder und Decodercodec [Add to Longdo]
Codiereinrichtung {f}encoder [Add to Longdo]
Codierung {f}; Kodierung {f}coding; encoding [Add to Longdo]
Gruppencode {m} (zum Fehlerprüfen) [comp.]group code [Add to Longdo]
Inkrementalgeber {m} [techn.]incremental position encoder [Add to Longdo]
Lochkartencode {m} [comp.]card code [Add to Longdo]
Quinärcode {m} (binärer Zahlencode aus 5 Bits)quinary code [Add to Longdo]
Richtungstaktschrift {f}phase encoding (PE) [Add to Longdo]
Tastencode {m} | Tastencodes {pl}keycode | keycodes [Add to Longdo]
Verschlüsseler {m}encoder [Add to Longdo]
Verschlüsselung {f} | Verschlüsselungen {pl}encoding | encodings [Add to Longdo]
Wertgeber {m}encoder [Add to Longdo]
Winkelcodierer {m}shaft encoders [Add to Longdo]
Winkelkodierer {m}absolute shaft encoder [Add to Longdo]
Zeichenkodierung {f}; Zeichensatz {m} [comp.]character encoding [Add to Longdo]
kodieren; codieren | kodierend; codierend | kodiert; codiertto code; to encode | coding; encoding | coded; encoded [Add to Longdo]
verschlüsseln | verschlüsselnd | verschlüsselt | verschlüsselt | verschlüsselteto encode | encoding | encoded | encodes | encoded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラー訂正エンコーディング[エラーていせいエンコーディング, era-teisei enko-deingu] (n) {comp} error-correcting encoding [Add to Longdo]
エンコーダ;エンコーダー[, enko-da ; enko-da-] (n) {comp} encoder [Add to Longdo]
エンコーディング[, enko-deingu] (n) encoding [Add to Longdo]
エンコード[, enko-do] (n) encode [Add to Longdo]
コード化[コードか, ko-do ka] (n,vs) {comp} encoding; codification [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] (n) {comp} differential Manchester encoding [Add to Longdo]
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME [Add to Longdo]
ユーユーエンコード[, yu-yu-enko-do] (n) {comp} uuencode [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
音声符号化[おんせいふごうか, onseifugouka] (n) {comp} voice encoding [Add to Longdo]
漢字符号化方式[かんじふごうかほうしき, kanjifugoukahoushiki] (n) {comp} kanji encoding method [Add to Longdo]
基本型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] (n) {comp} primitive encoding [Add to Longdo]
記号化[きごうか, kigouka] (n,vs) symbolization; coding; encoding [Add to Longdo]
区点[くてん, kuten] (n) Japanese character set row and column index ('separator' encoding) [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] (n) {comp} original encoded information types indication [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] (n) {comp} constructed encoding [Add to Longdo]
符号づけ[ふごうづけ, fugouduke] (n) encoding (act of encoding a signal) [Add to Longdo]
符号化[ふごうか, fugouka] (n,vs) encoding; coding [Add to Longdo]
符号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] (n) {comp} Encoded Information Type; EIT [Add to Longdo]
符号化方式[ふごうかほうしき, fugoukahoushiki] (n) {comp} encoding method [Add to Longdo]
符号器[ふごうき, fugouki] (n) encoder [Add to Longdo]
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) {comp} corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text [Add to Longdo]
文字符号化法[もじふごうかほう, mojifugoukahou] (n) character encoding scheme [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
コード化[コードか, ko-do ka] encoding (vs), codification [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
音声符号化[おんせいふごうか, onseifugouka] voice encoding [Add to Longdo]
漢字符号化方式[かんじふごうかほうしき, kanjifugoukahoushiki] kanji encoding method [Add to Longdo]
基本型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] primitive encoding [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] constructed encoding [Add to Longdo]
符号化[ふこうか, fukouka] encoding (vs) [Add to Longdo]
符号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] Encoded Information Type, EIT [Add to Longdo]
符号化方式[ふごうかほうしき, fugoukahoushiki] encoding method [Add to Longdo]
符号器[ふごうき, fugouki] encoder [Add to Longdo]
ユーユーエンコード[ゆーゆーえんこーど, yu-yu-enko-do] uuencode [Add to Longdo]
エンコード[えんこーど, enko-do] encode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top